Wiadomości
  • Register

Pomimo różnic w ocenach niektórych wydarzeń historycznych i kolejnego pogorszenia stosunków ukraińsko-polskich, kontynuowana jest współpraca Ukrainy i Polski w różnych dziedzinach. Dotyczy to również spraw archiwalnych.

W dniach 11–13 maja Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim odwiedziła delegacja Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego w składzie: dyrektor Oleg Dzecko, kierownik Działu Technicznego Oleksandr Korniłowicz, główny specjalista Działu Udostępniania Informacji z Dokumentów Tetiana Samsoniuk i główny specjalista ds. technologii komputerowych Weniamin Dumański.

W czasie wizyty ukraińska delegacja miała okazję zapoznania się z głównymi kierunkami pracy polskich kolegów, sprzętem wykorzystywanym w archiwum, metodami konserwacji, digitalizacji i restauracji dokumentów, pracą wydawniczą i badawczą. Rówieńscy archiwiści odwiedzili także ІІ Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, który odbył się na stadionie Piotrkowskiego Klubu Sportowego «Polonia» i wzięli udział w otwarciu wystawy «Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim». Dla członków delegacji zorganizowano także zwiedzanie zabytków Piotrkowa Trybunalskiego.

Tetiana SAMSONIUK
Foto: Weniamin DUMAŃSKI