Wiadomości
  • Register

W Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie im. Adama Mickiewicza w Czortkowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

W Polsce Święto Narodowe 3 Maja obchodzone jest zgodnie z datą w nazwie, ale ze względu na to, że na Ukrainie nie jest to dzień wolny od pracy, członkowie Towarzystwa i goście, wśród których był także deputowany Rady Miejskiej Oleksandr Chotiuk, zebrali się 1 maja. Uroczyste spotkanie zaczęło się od wspólnego wykonania hymnów państwowych Polski i Ukrainy. Następnie uczniowie sobotniej szkoły, działającej przy Towarzystwie, recytowali wiersze i śpiewali piosenki po polsku. Uroczystość została przygotowana przez nauczycielki języka polskiego Annę Wołkową i Ulanę Nawłokę.

Czortkow

W tym roku mija 25 rocznica założenia Polsko-Ukraińskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza w Czortkowie. Członkowie tej organizacji organizują wspólne spotkania i uroczystości z okazji różnych polskich świąt państwowych. «W tym roku obchodzimy 227 lat uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Zawsze zbieramy się na takie uroczystości – uczniowie i nauczyciele szkoły, członkowie Towarzystwa, zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej oraz Konsulatu» powiedziała prezes PUKOT Maria Pustelnik.

Maksym OHORODNYK,
Czortków
Fot. autora