Wiadomości
  • Register

Delegacja Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki wzięła udział w spotkaniu «Promocja humanistyki – pojęcia, problemy, metody» zorganizowanym w ramach obchodów 70-lecia Instytutu Badań Literackich PAN.

We wrześniu ubiegłego roku w Łucku przyjmowaliśmy członków zespołu redakcyjnego Biuletynu Polonistycznego z prezentacją tej znanej placówki naukowo-informacyjnej. Projekt był kontynuowany poza granicami kraju i wreszcie, w ramach obchodów 70-lecia Instytutu Badań Literackich PAN został uwieńczony pierwszym spotkaniem «Promocja humanistyki – pojęcia, problemy, metody» z cyklu «Polonistyka pod lupą».

To niezwykle ważne wydarzenie, w którym mieliśmy zaszczyt wziąć udział jako koordynatorzy Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki i redaktorzy-koordynatorzy Biuletynu Polonistycznego, odbyło się w Warszawie w Pałacu Staszica.
Uczestników imprezy serdecznie powitał dyrektor IBL PAN prof. Mikołaj Sokołowski, który zapowiedział odsłonę nowej wersji elektronicznej Biuletynu Polonistycznego i podkreślił, że to ma być nie zwykła sieć społecznościowa, a poważna naukowa baza danych. Z tej bazy skorzystało już ponad 5 tys. użytkowników w samej Polsce. Następnym koniecznym krokiem w jej popularyzacji jest zwiększenie użytkowników poza granicami kraju.

Redaktor naczelny Biuletynu mgr Mariola Wilczak opowiedziała o postrzeganiu promocji humanistyki w obecnej chwili i zainspirowała wszystkich do dyskusji na ten temat. Z referatami wystąpili prof. Zbigniew Osiński, dr Justyna Gorzkowicz, prof. Marek Troszyński, dr Michał Kozak, dr Bartłomiej Szleszyński, mgr Natalia Osica, mgr Barbara Jędraszko, mgr Marcin Wilkowski i mgr Aleksandra Tokarska-Trzaskowska. Szczególnie ważną wydaje się myśl Zbigniewa Osińskiego, który zauważył, że Internet jest najlepszym sposobem promocji humanistyki w naszych czasach. «Wychodzi się z zasady: Nie ma cię w Internecie, to nie istniejesz!» – zasygnalizował problem prof. Osiński i wysunął propozycje, jak mamy zaistnieć poprzez odpowiedź na nowe wyzwania badawcze za pomocą cyfrowych źródeł i narzędzi. Na zakończenie dnia odbyła się premiera nowej wersji portalu Biuletynu Polonistycznego z odświeżoną stroną główną, trzema nowymi modułami, modyfikowanym kalendarzem wydarzeń i nowymi narzędziami do pracy nad tekstem. Następnego dnia warsztatową część spotkań przeprowadzili Michał Kozak, Sławomir Czarnecki, Justyna Gorzkowicz i Jarosław Solecki.

Swietłana SUCHARIEWA,
koordynator Instytutu Polski 
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

P. S.: W imieniu Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu w Łucku dziękujemy organizatorom spotkania za zdobyte informacje w dziedzinie polonistyki, zaangażowanie w pracach redakcyjnych i serdeczne przyjęcie w murach IBL PAN.