Wiadomości
  • Register

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» zaprasza nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach lub technikach do udziału w projekcie «Aktywnie i w partnerstwie».

Celem projektu jest stworzenie warunków do nawiązania współpracy szkół polonijnych i polskich spoza Polski i zrealizowanie wspólnego projektu edukacyjnego.

Organizatorzy oferują możliwość nawiązania kontaktów i współpracy partnerskiej z wybraną placówką i nauczycielami pracującymi w szkołach polonijnych lub polskich za granicą, otwartych na nowe doświadczenia i z wolą dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie budować nową ofertę zajęć dla uczniów swoich klas, a dzięki temu rozwijać i wzmacniać o nowe pomysły i narzędzia ofertę zajęć realizowanych przez szkołę.

W dniach 15–17 czerwca 2018 r. w Ostródzie odbędzie się pierwsze spotkanie, podczas którego uczestnicy poznają pomysły na projekty edukacyjne. Na bazie zgłoszonych inicjatyw, pod okiem specjalisty zbudują partnerstwa między szkołami i przygotują ścieżkę realizacji projektu do wdrożenia w swoich klasach.

Na etapie wdrożenia projektów uczestników będzie wspierać Zenka Bańkowska, specjalistka i trenerka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP.

W grudniu odbędzie się spotkanie, na którym zaprezentuje się wypracowane projekty i dokona się podsumowania działań.

Korzyści z udziału w projekcie odczują uczniowie, którzy nawiążą relacje z kolegami z różnych krajów Europy, ale także będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy o życiu Polonii i Polaków za granicą. Natomiast nauczyciele podniosą kompetencje zawodowe o narzędzia dotyczące współpracy i realizacji projektów edukacyjnych w partnerstwie oraz zyskają inspiracje do wprowadzenia nowych metod i nowych tematów w pracy z uczniami. Warto wspomnieć także o zyskach szkoły, która dzięki projektowi podniesie się atrakcyjność oferty poprzez współpracę ze szkołą polonijną, a także zyska nowego partnera.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP oferuje w ramach działania wsparcie w tworzeniu projektów i budowaniu ciekawej oferty edukacyjnej szkoły oraz promocję szkoły w kraju i zagranicą.

Koszt udziału nauczycieli polonijnych pokrywany jest ze środków MEN na doskonalenie nauczycieli.

Aby zakwalifikować się do projektu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Rekrutacja potrwa do 15 maja 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Źródło: odnswp.pl