Wiadomości
  • Register

W Wołyńskim Koledżu Uniwersytetu Narodowego Technologii Żywności odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni z Polski z uczniami i studentami z Łucka i obwodu wołyńskiego.

Uczestnicy I Konferencyjno-Informacyjnego Spotkania «Ukraińska młodzież na polskich uczelniach», które odbyło się w sobotę, 21 kwietnia, mogli poznać ofertę szkół wyższych z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Białej Podlaskiej, Chojnic, Bydgoszczy, Kielc, Poznania, Lublina, Rzeszowa i Częstochowy.

Zaprezentowały się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna «Pomerania» w Chojnicach i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Młodzież z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki i Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu spotkała się z Andrzejem Iwaszką – pełnomocnikiem rektora AGH ds. rekrutacji studentów zagranicznych. Gabriela Woźniak-Kowalik, nauczycielka fizyki skierowana przez ORPEG, i Andrzej Iwaszko wręczyli uczniom nagrody za najlepiej rozwiązany test z zadaniami z fizyki. Andrzej Iwaszko zaprosił młodzież do odwiedzenia akademii w maju, a z kolei Prezes Nina Poremska zaprosiła go na spotkanie do Łucka z młodzieżą, uczniami, studentami i rodzicami w październiku bieżącego roku.

Wiesław PISARSKI,

nauczyciel wysłany do pracy dydaktycznej do Łucka przez ORPEG

CZYTAJ TAKŻE:

STOSUNKI RÓWIEŃSKO-POLSKIE: WRÓCIĆ CZY NIE WRÓCIĆ… OTO JEST PYTANIE!