Wiadomości
  • Register

20 kwietnia w Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku odbyły się eliminacje miejskie Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego, polskiego poety związanego z Krzemieńcem. W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: 9–13 lat oraz 14–18 lat.

Konkurs otworzyli: Prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów im. Gabrieli Zapolskiej w Łucku Switłana Zinczuk, Konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór oraz Wicedyrektor Gimnazjum nr 4 Natalia Husak.

Występy uczniów oceniało Jury w składzie: Julia Wasejko – docent Katedry Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, Wiesław Pisarski – nauczyciel ORPEG, Switłana Zinczuk – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 4, Olena Trubnikowa – kierownik miejskiego zjednoczenia nauczycieli języka polskiego, nauczyciel języka polskiego w Szkole Ogólnokształcącej numer 1, Wita Buhajewa – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 21 im. Mychajła Krawczuka.

Przed występem uczestnicy konkursu obejrzeli film «Animowana historia Polski», a zaraz potem Jury przesłuchało najpierw pierwszą grupę (14 osób) i zaraz potem drugą grupę uczestników (16 osób).

Najlepsi w kategorii młodszej: I miejsce – Iwan Werbowecki, II miejsce – Ulana Herasymczuk i Sołomija Powstiana, III miejsce – Ewa Remba, Kateryna Nehodiuk, Tetiana Prydalna i Anna Litwińczuk.

Zwycięzcy w kategorii starszej: I miejsce – Daryna Kucharuk, II miejsce – Marharyta Jermejczuk, III miejsce – Iryna Bondar, Aleksandra Safatiuk, Nazar Saczuk i Oleh Iszczuk.

recytatorski Slowackiego 2018 2

recytatorski Slowackiego 2018 3

Jurorzy podkreślili dobrą polszczyznę uczestników i zachęcili do liczniejszego udziału w konkursie w przyszłym roku. Swietłana Zinczuk wręczyła nagrody książkowe i dyplomy wszystkim uczestnikom. Na koniec było wspólne pozowanie do pamiątkowych zdjęć.

recytatorski Slowackiego 2018 4

Konkurs mógł się odbyć dzięki wsparciu Wydziału Oświaty Łuckiej Rady Miejskiej, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów im. Gabrieli Zapolskiej oraz Łuckiego Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego.

Wiesław PISARSKI,

nauczyciel wysłany do pracy dydaktycznej przez ORPEG do Łucka

CZYTAJ TAKŻE:

FINAŁ RECYTACJI W KRZEMIEŃCU