Wiadomości
  • Register

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami Polski do udziału w «Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą».

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 3–13 lipca 2018 r. w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEN IPN.

Do udziału w Polonijnych Spotkaniach IPN zaprasza wyłącznie nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1914–1923, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dróg do odzyskania niepodległości w 1918 r., a także działań mających na celu utrzymanie państwowości polskiej. Zajęciom teoretycznym będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in. wykorzystania różnego rodzaju gier historycznych na zajęciach, debaty oksfordzkiej, a także przygotowania projektu święta nieodległości w szkole.

Szczegółowy program kursu zamieszczony zostanie na stronach:

ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/program-polonijny/polonijne-spotkania-z-h  
pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny
do połowy kwietnia 2018 roku.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Do wypełnienia formularza będzie potrzebna elektroniczna wersja opisu prowadzonej działalności edukacyjnej, potwierdzona przez zwierzchnika.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.

Informacji na temat Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela Olga Tumińska, tel. +48 22 5818818; e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl

Źródło: ipn.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

OGŁOSZONO KONKURS «MIĘDZYWOJENNY WOŁYŃ»