Wiadomości
  • Register

W zeszłym tygodniu ukazało się wydanie drugie książki Tetiany Samsoniuk «Jeńcy września 1939».

Pierwsze wydanie tej książki ujrzało świat ponad rok temu. Książka została przygotowana do druku przez zespół redakcyjny polsko-ukraińskiego czasopisma «Monitor Wołyński». Na łamach MW Tetiana Samsoniuk, główny specjalista Działu Udostępniania Informacji z Dokumentów Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego, od grudnia 2014 r. prowadzi rubrykę «Ocaleni od zapomnienia». Na książkę złożyły się teksty wcześniej opublikowane w ramach tej rubryki.

Niedługo po wydaniu książki zaszła potrzeba dodrukowania nakładu, który wynosił jedynie 150 egzemplarzy. W dodatku autorka znalazła akta, dotyczące jeszcze kilku Polaków – jeńców wojennych, przebywających w placówkach obozowych Budowy nr 1 NKWD. Redakcja więc rozumiała, że jak tylko będzie dofinansowanie, trzeba będzie opracowywać już uzupełnione wydanie.

Drugie wydanie książki «Jeńcy września 1939» przedstawia losy 21 żołnierzy i rezerwistów Wojska Polskiego represjonowanych przez sowiecki reżim totalitarny na terenie Rówieńszczyzny w latach 1939–1941. Szkice biograficzne uzupełniają materiały archiwalne, dokumenty i zdjęcia skonfiskowane jeńcom wojennym podczas aresztowań odbywających się w placówkach obozowych Budowy nr 1 NKWD.

Publikacja została uzupełniona również o wiadomości dotyczące Pyłypa Darmokryka – naczelnika Rówieńskiego Obozu Jenieckiego Budowy nr 1 NKWD. Jego życiorys, odnaleziony w jednym z archiwów, zawiera informacje o tym, co się stało z jeńcami z placówek obozowych położonych na terenie obwodu rówieńskiego na początku wojny niemiecko-radzieckiej.

«To jest niezwykłe, że ludzie mogą cokolwiek odzyskać z tego, co już wydawało się bezpowrotnie stracone», – napisała do nas Danuta Wielgosz z Przemyśla, krewna Tadeusza Lechowicza. Tego typu listy od rodzin i bliskich bohaterów, których losy zostały opisane w gazecie i pierwszym wydaniu książki regularnie już nadchodzą na adres naszej redakcji. W związku z tym, autorka uzupełniła szkice oparte na materiałach archiwalnych informacjami otrzymanymi od Czytelników. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem Barbary Raszczyk, Grzegorza Naumowicza, Danuty Wielgosz oraz wszystkich osób, którym nie były obojętne losy bohaterów tej książki.

Bardzo ważnym uzupełnieniem tej publikacji stała się mapa placówek obozowych Budowy nr 1 NKWD położonych na terenie obwodu rówieńskiego.

Jency 2 wyd 3

Popularno-naukowe wydanie «Jeńcy września 1939» ukazało się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz Fundacji Wolność i Demokracja.

Książkę można pobrać bezpłatnie w formacie pdf.

Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

JEST PAMIĘĆ O LUDZIACH. UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA «JEŃCY WRZEŚNIA 1939»

CYPRIAN LIBERA. POZOSTAŁ PO NIM PAMIĘTNIK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1