Wiadomości
  • Register

Uczestnicy Szkoły Katedralnej w Łucku, której główna część to lekarze, młodzież studencka i parafianie łuckiej parafii rzymskokatolickiej, mogli zapoznać się z poglądami Kościoła Katolickiego w kwestii wiary i filozofii, a także na temat ich wzajemnych relacji. Sesja zatytułowana «Między wiarą a rozumem» odbyła się w niedzielę, 18 marca.

Sesję otworzył kierownik Szkoły Katedralnej, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor filozofii Kazimierz Szałata. Jego wykład «Między wiarą a rozumem» dał nazwę całej sesji. Panuje pogląd, że trudno jest znaleźć bardziej powszechny temat, o którym ludzkość dyskutuje od wieków, jednak wykład bardzo zainteresował słuchaczy – przede wszystkim dzięki temu, że zaprezentował właśnie katolickie podejście do problematyki. Następnie profesor teologii ks. Stanisław Urbański z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprezentował temat «Mistyka pasyjna», który jest chyba najbardziej daleki od sfery racjonalnej i całkiem przynależący do dziedziny wiary. Jan Pniewski, redaktor Polskiego Radia, wykładowca Collegium Bobolanum w Warszawie, wystąpił z wykładem pt. «Filozofia jako duszpasterstwo». W nim prelegent skupił się na tym, jakie miejsce ma zajmować filozofia w życiu zwykłego świeckiego człowieka i czym powinna stać się filozofia w życiu kapłana. Jak widzimy, zakres tematów był bardzo szeroki i dotyczył zarówno filozofii, jak i teologii. Niektóre fragmenty «Mistyki pasyjnej» wymagały od słuchaczy Szkoły specjalnego przygotowania i zakresu wiedzy, ale ogólnie wykłady były dla nich zrozumiałe.

Pod koniec sesji ks. Witold Józef Kowalów z Ostroga dokonał krótkiej prezentacji dwóch najnowszych książek z bogatego dorobku wydawnictwa «Wołanie z Wołynia», którego on jest założycielem i niezmiennym wieloletnim kierownikiem. Chodzi o broszurę w języku polskim autorstwa Marii Kalas o ks. Władysławie Bukowińskim, proboszczu łuckim, który dwa lata temu został beatyfikowany i reprint pracy ks. Michaiła Tuczemskiego «Życie i działalność świętego równoapostolskiego księcia Włodzimierza i chrzest Rusi za jego czasów (988–1938)».

Sesja skończyła się modlitwą i błogosławieństwem, którego udzielił biskup Witalij Skomarowski, ordynariusz diecezji łuckiej.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu, Uniwersytet Otwarty UKSW, Fundację Polską Raoula Follereau i Kurię Diecezji Łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Anatolij OLICH

P. S. Redakcja MW składa ks. Witoldowi Józefowi Kowalowowi szczere gratulacje z okazji odznaczenia go medalem «Custos Veritatis», które odbyło się 10 marca b.r. w Częstochowie. Życzymy dobrego zdrowia, wielu pomysłów i sił do ich realizacji.

1
2
3
4
5
6
7
8

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1