Wiadomości
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, iż od 1 marca 2018 r. w punktach przyjmowania wniosków wizowych znajdujących się w Łuckim Okręgu Konsularnym zostanie zniesiony system rejestracji dla wnioskodawców aplikujących o wizy Schengen do Polski.

Wnioskujący o wizę Schengen będą mogli składać wnioski o wizę w punktach przyjmowania wniosków wizowych (Łuck, Równe, Tarnopol) bez uprzedniej rejestracji.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej VFS Global lub u operatorów Call Center.

Źródło: www.luck.msz.gov.pl

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1