Wiadomości
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka, wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty jej ważności.

Posiadacze Kart Polaka, których termin ważności upływa w 2018 r. mogą zarejestrować się na rozmowę z konsulem w celu przedłużenia ważności Karty przez Internet na adres e-mail: luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl, lub telefonicznie pod numerem: +380 332 280 661 (we wtorki w godz. 13.00–15.00 i piątki w godz. 10.00–13.00).

Korespondencja w celu rejestracji na przedłużenie ważności Karty Polaka po 10 latach od wydania powinna zawierać:

- imię i nazwisko;
- adres zameldowania: (Obwód, Rejon, Miejscowość);
- data i miejsce urodzenia;
- numer telefonu kontaktowego;
- temat wiadomości e-mail: Rejestracja w sprawie przedłużenia ważności Karty Polaka po 10 latach od jej wydania.

W celu przedłużenia ważności Karty Polaka należy złożyć następujące dokumenty:

- starannie wypełniony wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka z przyklejonym zdjęciem;

- oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem);

- oryginały i kserokopie paszportu wewnętrznego (+ strona z aktualnym meldunkiem);

- oryginały i kserokopie aktu urodzenia;

- kserokopię Karty Polaka;

- oryginał Karty Polaka.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.luck.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/karta/przedluzanie/

Źródło: www.luck.msz.gov.pl