Wiadomości
  • Register

Irena Sendlerowa w czasie II wojny światowej uratowała ok. 2 500 żydowskich dzieci. Według uchwały Sejmu RP jest patronką 2018 roku w Polsce.

«Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 10. rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej oddaje hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka i ogłasza rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej» – napisano w uchwale Sejmu z dnia 8 czerwca 2017 r.

Polscy posłowie w uzasadnieniu podkreślili, że Irena Sendlerowa: «Z narażeniem życia, heroizmem, w największej konspiracji wyprowadzała dzieci z warszawskiego getta, a następnie znajdowała im schronienie w polskich rodzinach, klasztorach i domach opieki».

Urodziła się 15 lutego 1910 r. w polskiej katolickiej rodzinie. Dzieciństwo spędziła w Otwocku. Jej ojciec był lekarzem, który jako jeden z niewielu leczył biednych żydowskich pacjentów. Jak później wspominała, wychowywano ją w duchu, że najważniejszy jest człowiek.

Podczas II wojny światowej Irena Sendlerowa zaangażowała się w konspirację. Pomagała Żydom, zanim w Warszawie utworzono getto. Następnie jako pracownica wydziału opieki społecznej zarządu miejskiego w Warszawie otrzymała przepustkę do getta. Nosiła tam m.in. jedzenie i lekarstwa. Razem ze swoimi współpracowniczkami rozpoczęła akcję ratowania żydowskich dzieci, zmieniając im życiorysy i kierując je jako polskie dzieci-sieroty do polskich sierocińców. Dzieci przechowywano w sierocińcach i zakładach opiekuńczych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz w Domu ks. Boduena.

Pod koniec 1942 r. Irena Sendlerowa nawiązała kontakt z Radą Pomocy Żydom «Żegota». Była kierowniczką referatu dziecięcego tej organizacji. W czasie II wojny światowej przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich dzieci.

W 1965 r. została uhonorowana medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Pod wnioskiem o nadanie jej tego tytułu podpisało się 28 tys. osób. W 2003 r. została odznaczona Orderem Orła Białego. W 2007 i 2008 roku jej kandydatura była zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.

Polacy ratowanie Zydow 1

MW
Foto: wikipedia.org;

materiały projektu edukacyjno-informacyjnego realizowanego przez Ambasadę RP w Kijowie.