Wiadomości
  • Register

turnir Zdolbuniw

Przy wsparciu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku w szkole języka polskiego działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej odbył się turniej historyczny, poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Organizatorem turnieju, który miał miejsce 10 lutego, była Maryna Mazurok, uczestniczka tegorocznego Forum Młodych Polaków w Iwano-Frankiwsku. To właśnie tam przedstawiła ona projekt konkursu i wygrała środki na jego realizację.


Turniej rozpoczął się od wysłuchania hymnów Ukrainy i Polski. Wzięły w nim udział cztery drużyny, w skład których weszli uczniowie szkoły języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej oraz miejscowych szkół, w których dzieci uczą się polskiego (nr 5, nr 6 oraz Gimnazjum w Zdołbunowie).


Uczestnicy turnieju pracowali w zespołach, odpowiadając na pytania testu. Następnie jurorzy sprawdzali odpowiedzi, a dzieci bawiły się przedstawiając swoje umiejętności: grały na bandurze, śpiewały piosenki i recytowały wiersze.


Zwycięzcy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni dyplomami i prezentami.  Po zakończeniu turnieju organizatorzy poczęstowali uczestników i gości polskimi potrawami – zupą pomidorową i bigosem.

 

Wiktoria LECH,
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej
Zdjęcie udostępnione przez autorkę