Wiadomości
  • Register

W 2018 r. na wsparcie przedstawicieli wołyńskich mniejszości narodowych, m.in. Polaków, Żydów, Czechów, Rosjan i Romów przeznaczonych zostanie 161 tys. hrywien, w tym 120 tys. z budżetu obwodu.

24 stycznia na posiedzeniu jednej ze stałych komisji Rady Obwodu Wołyńskiego omówiono Regionalny program rozwoju społeczno-kulturalnego mniejszości narodowych w obwodzie wołyńskim na lata 2018–2022.

Z programu wynika, że na Wołyniu mieszka 32,5 tys. przedstawicieli mniejszości narodowych (to 3,1% ludności obwodu). Wołyńscy Czesi, Polacy, Rosjanie, Żydzi i Romowie mieszkają głównie w dużych miastach, takich jak Łuck, Nowowołyńsk, Kowel, Włodzimierz Wołyński.

W ciągu pięciu lat na ich wsparcie, w szczególności na organizację imprez kulturalnych oraz zapewnienie dobrych warunków do współpracy, planuje się wydać 715 tys. hrywien, w tym 590 tys. z budżetu obwodu.

«Program ma na celu zapewnienie konsolidacji wielonarodowej społeczności regionu, utrwalanie zasad tolerancji i zgody międzynarodowej, wsparcie działalności organizacji narodowo-kulturowych w obwodzie» – czytamy w uzasadnieniu programu.

Olga SZERSZEŃ

CZYTAJ TAKŻE:

NA WOŁYNIU MIESZKAŁO 788 POLAKÓW?