Wiadomości
  • Register

W dniu 16 stycznia br., w LITPOLUKRBRIG po raz pierwszy przeprowadzono warsztaty, podczas których rozważano teoretyczne aspekty użycia Brygady podczas działań obronnych. Warsztaty przeprowadzono zgodnie z natowskimi założeniami prowadzenia działań obronnych.

«Nowy rok szkoleniowy rozpoczęliśmy od doskonalenia znajomości założeń taktycznych w trakcie działań obronnych Brygady, zwracając szczególną uwagę na założenia doktrynalne i element planowania działań obronnych» – powiedział pułkownik Zenon Brzuszko, Dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Jak podkreślił Dowódca Brygady, po podpisaniu nowelizacji porozumienia między trzema krajami, założycielami Brygady – jesienią 2017 r., zakres zadań przewidzianych dla LITPOLUKRBRIG znacznie się zwiększył.

Według słów majora Adama Pańczyka, szefa sekcji operacyjnej S-3, obok przypomnienia i doskonalenia znajomości współczesnych założeń taktycznych, uczestnicy przeanalizowali działania obronne na przykładzie historycznym.

W trakcie jednodniowego szkolenia uczestnicy doskonalili się ze znajomości zasad obronnej sztuki wojennej, założeń taktycznych, graficznym odwzorowaniem działań obronnych. Jako przykład działań obronnych przeanalizowali Bitwę pod Mokrą, wojny obronnej Polski z 1939 r. Warsztaty zakończyły się praktycznym działaniem, w którym żołnierze prowadzili podstawowe kalkulacje operacyjno-taktyczne w obrębach swoich komórek funkcyjnych oraz przedstawili wyniki swoich kalkulacji w trakcie dyskusji.

«Podczas warsztatów przedstawiłem działania obronne według doktryny NATO. Każdy kraj ma swoje własne unikalne podejście i inną terminologię wojskową, dlatego bardzo ważne jest, aby podczas pracy w środowisku wielonarodowym przestrzegać jednego języka wojskowego i mieć wspólne zrozumienie prowadzonych działań. Mam nadzieję, że mój wykład zwiększył interoperacyjność planowania działań obronnych Brygady» – powiedział litewski oficer, kapitan Donatas Giedrikas.

«Za przydatnością tego typu warsztatów przemawia fakt, że czasem drobne różnice między zasadami prowadzenia działań obronnych w NATO mogą powodować nieporozumienia, dyskusje, aktualizacje pomagają temu przeciwdziałać» – powiedział kapitan Przemysław Jarema, polski oficer biorący udział w warsztatach.

Podobną opinie wyraził ukraiński oficer, major Ihor Bondarenko: «Moim zdaniem jest to efektywne przedsięwzięcie szkoleniowe, zwłaszcza dla ukraińskich oficerów, ponieważ mamy nieco inne podejście do działań obronnych. Wymiana doświadczeń wraz z litewskimi i polskimi kolegami, którzy mogą dzielić się swoją specjalistyczną wiedzą jest pozytywna».

Służba prasowa LITPOLUKRBRIG

CZYTAJ TAKŻE:

LITPOLUKRBRIG: WIELONARODOWY TRENING ŁĄCZNOŚCI PODCZAS MAPLE ARCH 17

LITPOLUKRBRIG UCZESTNICZY W TRENINGU SZTABOWYM W RAMACH ĆWICZENIA DRAGON-17

KONSTANTY OSTROGSKI BĘDZIE PATRONEM LITPOLUKRBRIG