Wiadomości
  • Register

55 grobów żołnierzy polskich, spoczywających na cmentarzu komunalnym w Kowlu przy ulicy Niezależności zmieniło wygląd.

Firma wynajęta ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku wysypała biało-czerwonym żwirem połowę grobów na kwaterze wojskowej w Kowlu.

Projekt został przeprowadzony dzięki zaangażowaniu konsula Marka Zapora oraz prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu Anatolia Herki.

O groby żołnierzy i harcerzy polskich przez cały rok dbają uczniowie Szkoły Polskiej i członkowie TKP w Kowlu. Jesienią trzy razy dokładnie je porządkowali, a 1 listopada zapalali znicze na grobach.

Anatolij HERKA,

prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu
Zdjęcie udostępnione przez autora

CZYTAJ TAKŻE:

O CMENTARZU W KOŁKACH