Wiadomości
  • Register

«Nie żałuję» zaśpiewała Natalia Balecka poza konkursem dla wszystkich widzów VI Konkursu Polskiej Poezji Śpiewanej na scenie Szkoły Muzycznej w Kowlu. Nikt też nie żałował, że przyszedł posłuchać wykonawców, którzy zmierzyli się z trudnymi tekstami i kompozycjami polskich twórców poezji śpiewanej.

Przybyli uczestnicy z Oddziałów Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Beresteczku i Maniewiczach, z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Równem, z Nadzbruczańskiego Towarzystwa Kultury i Języka Polskiego w Husiatynie, z TPK im. Michała Ogińskiego w Lubomlu i oczywiście gospodarze z TPK w Kowlu wykonali swoje interpretacje znanych utworów. Były to m.in. utwory Grzegorza Turnaua, Czesława Niemena, zespołu «Raz, Dwa, Trzy», Jonasza Kofty i Edwarda Stachury.

Widzom w Kowlu zaśpiewali: Anna Igonina, siostry Wiktoria i Sofia Joс-Chołodko, Jana Wiśniewska, Diana Turyk, Iryna Klymuk, zespół Wodohraj, Krystyna Piweń, Bogdan Makogon, Andrzej Kowalski, zespół Wszystko OK» i Anna Grabczuk.

Decyzją Jury w składzie Anna Babiak-Owad, Paweł Owad, Switłana Sech, Natalia Prokop i Swietłana Ostapczuk I miejsce zdobył zespół «Wodohraj» z Beresteczka, II miejsce zajął Bogdan Makogon z Równego i III Iryna Klymuk z Maniewicz. Jednak wszyscy byli wygranymi, ponieważ każdy uczestnik mógł się sprawdzić na scenie i każdy utrzymał upominek od TPK w Kowlu.

W czasie narady Jury był czas na rozmowy starych znajomych, wspomnienia i plany na przyszłość, wrażenia po wykonanych piosenkach i oczywiście zdjęcia. Ustalono też, że konkurs następnym razem powinien odbyć się w październiku. Mówiono też, że dobrze by było, gdyby prezesi organizacji w Łuckim Okręgu Konsularnym zebrali się we wrześniu i ustalili terminy imprez i konkursów miedzy sobą. Stałe konkursy i imprezy powinny mieć z góry ustaloną datę.

Po podziękowaniach prezesa TKP w Kowlu Anatola Herki dla uczestników, Jury, widzów na sam koniec wszyscy uczestnicy wykonali utwór z repertuaru Marka Grechuty «Nie dokazuj», który to utwór stał się już hymnem Konkursu Polskiej Poezji Śpiewanej w Kowlu.

Wiesław PISARSKI,

nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG do Łucka
Zdjęcia autora