Wiadomości
  • Register

W zeszłym tygodniu odbyła się trzydniowa wizyta studyjna łuckich dziennikarzy w Lublinie i w Zamościu. Zapoznali się oni z pracą kilku redakcji mediów lokalnych oraz spotkali się z przedstawicielami różnych instytucji.

W pierwszym dniu pobytu w Lublinie dziennikarze z Łucka złożyli wizytę w ośrodku TVP Lublin oraz w Polskim Radio Lublin. Doświadczenia mediów publicznych były szczególnie interesujące ze względu na to, że obecnie na Ukrainie trwa proces reformowania telewizji państwowej, w zamian której uruchamiana jest telewizja publiczna. W trakcie reformy brane są pod uwagę doświadczenia krajów europejskich, wśród których można by było wymienić system opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jak się okazało, w Polsce nie zdał on egzaminu, więc obecnie władze i dziennikarze szukają sposobów na finansowanie mediów publicznych. Temu zadaniu musi sprostać również Ukraina.

W kolejnym dniu dziennikarze odwiedzili redakcje «Dziennika Wschodniego» oraz «Kuriera Lubelskiego». Główne tematy rozmów dotyczyły przede wszystkim trybu pracy, planów rozwoju, sprzedaży gazety papierowej i treści w wydaniu internetowym oraz prawa autorskiego. O działalności mediów lokalnych rozmawiano również w trzecim dniu wizyty. Dziennikarze z Łucka odwiedzili ośrodek Telewizji Kablowej Zamość, redakcję zamojskiego tygodnika «Kronika Tygodnia» oraz Katolickiego Radia Zamość.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie m.in. z przedstawicielem IPN w Lublinie dr Leonem Popkiem, z Martą Lackorzyńską z Wydziału Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość, która jednocześnie jest prezesem Zamojskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, oraz z Romanem Zadorożnym z Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza.

O Ukraińcach, studiujących na lubelskich uczelniach, rozmawiano z Wiktorią Herun z Referatu ds. Współpracy ze Środowiskiem Naukowym w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Jest ona odpowiedzialna m.in. za współpracę środowisk naukowych z biznesem oraz za projekt Study in Lublin, w ramach którego miasto aktywnie współpracuje ze studentami obcokrajowcami. W roku akademickim 2016–2017 w Lublinie studiowało ok. 11–12 tys. osób (pod uwagę brane są studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie oraz program Erasmus+), w tym ponad 3 tys. z Ukrainy. «Naszym zadaniem jest informowanie studenta o tym, co może tu dostać, jakie ma możliwości» – podkreśliła Wiktoria Herun.

O zmianach, które w ciągu ostatniego dziesięciolecia zaszły w życiu kulturalnym Lublina opowiadał Rafał Koziński z Centrum Kultury. Należy zaznaczyć, że miasto Lublin przeznacza na kulturę 3,5 proc. swojego budżetu. Rafał Koziński podkreślił, że ostatnio Urząd Miasta i instytucje kultury aktywnie współpracują. Jednym z powodów tego stał się start Lublina w konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2016. Instytucji kultury oraz Urząd Miasta musiały wówczas spojrzeć na miasto i kulturę w zupełnie inny sposób. W ciągu dziesięciolecia w Lublinie powstało wiele różnych inicjatyw, co więcej bardzo aktywnie uczestniczą w nich mieszkańcy miasta.

W programie wizyty znalazło się również zwiedzanie Lublina oraz Zamościa. Jednym z bardzo ciekawych miejsc, które odwiedzili dziennikarze, było Muzeum Fotografii w Zamościu prowadzone przez Adama Gąsianowskiego.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Łucku.

Wizyta Lublin Zamosc 6

Wizyta Lublin Zamosc 6

 Wizyta Lublin Zamosc 5

 Wizyta Lublin Zamosc 2

 Wizyta Lublin Zamosc 3

 Wizyta Lublin Zamosc 1 

Natalia DENYSIUK
Foto: Tetiana POLUCHOWYCZ

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1