Wiadomości
  • Register

Polsko-Ukraińskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo imienia Adama Mickiewicza w Czortkowie oraz Nadzbruczańskie Towarzystwo Kultury i Języka Polskiego w Husiatynie zorganizowały wspólne obchody Święta Niepodległości Polski oraz 25-lecia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Uroczystości odbyły się 11 listopada w sobotniej szkole działającej przy Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie imienia Adama Mickiewicza.

W trakcie spotkania uczniowie 1–5 klas sobotnich szkół recytowali wiersze, opowiadali o polskiej drodze ku niepodległości oraz śpiewali polskie patriotyczne piosenki. Program prezentowany przez uczniów został przygotowany dzięki paniom: Annie Wołkowej, Ulanie Nawłoce, Alinie Torkit, Natalii Niewińskiej i Oldze Kulbabskiej.

Na święcie byli obecni: wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Mateusz Natkowski, sekretarz Czortkowskiej Rady Miejskiej Jarosław Dzyndra oraz deputowany Oleksandr Chotiuk. Wzięło w nim udział również 10 uczniów sobotniej szkoły działającej przy Nadzbruczańskim Towarzystwie Kultury i Języka Polskiego, rodzice uczniów z Husiatyna i Czortkowa, byli uczniowie i inni goście. Spotkanie odbyło się w ciepłej i przyjaznej atmosferze, jego uczestnicy składali sobie nawzajem życzenia z okazji Święta Niepodległości, dyskutowali o stosunkach ukraińsko-polskich, rozmawiali o tym, co Polska i Ukraina mają wspólnego.

Maria PUSTELNYK, Polsko-Ukraińskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo

imienia Adama Mickiewicza
Jan PIEJKO, Nadzbruczańskie Towarzystwo Kultury i Języka Polskiego

CZYTAJ TAKŻE:

UMIŁOWANIE OJCZYZNY I SZACUNEK DLA INNYCH NARODÓW: W ŁUCKU OBCHODZONO ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI