Wiadomości
  • Register

II edycja Olimpiady Historii Polski na Ukrainie odbyła się w Łucku, w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu. W pierwszym etapie Olimpiady wzięło udział 18 uczniów z Beresteczka, Kowla, Lubieszowa, Łucka i Tarnopola.

Uczestnicy najpierw zarejestrowali się, otrzymali swój kod. Potem komisyjnie otwarto kopertę z zadaniami. Następnie sekretarz Olimpiady przeczytał instrukcję i uczniowie wypełniali zadania przez półtora godziny.

Potem, zgodnie z regulaminem, komisyjnie złożono prace do koperty zwrotnej. Testy zostaną wysłane do Warszawy, gdzie będą sprawdzone, a wyniki podane na stronie Fundacji Wolność i Demokracja.

Na koniec, po wysiłku, odbyło się rozdanie dyplomów uczestnictwa.

II edycja Olimpiady Historii Polski na Ukrainie mogła odbyć się dzięki Fundacji Wolność i Demokracja oraz projektowi «Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie» współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Wiesław PISARSKI,

nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej do Łucka przez ORPEG
Foto: Anatolij OLICH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1