Wiadomości
  • Register

10 listopada w Wołyńskim Teatrze Lalek w Łucku odbyły się uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wśród zgromadzonych na sali Teatru Lalek obecni byli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku, duchowieństwa, władz miejscowych w obwodzie wołyńskim, rówieńskim oraz tarnopolskim, a także polskich organizacji w Łuckim Okręgu Konsularnym. W uroczystościach wzięli udział również Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak oraz Konsul Generalny Republiki Czeskiej we Lwowie Pavel Pešek.

Rocznicowe obchody rozpoczęto od wysłuchania hymnów narodowych Polski i Ukrainy. Następnie Harcerze Hufca «Wołyń» przekazali na ręce Konsula Generalnego RP w Łucku Wiesława Mazura Ogień Niepodległości pobrany na cmentarzu legionowym w Kostiuchówce. 11 listopada Ogień przewieziony w sztafecie rowerowej złożony został na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza podczas centralnych obchodów Święta Niepodległości w Warszawie.

Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur w swoim przemówieniu przypomniał o tych, którzy oddali swoje życie za niepodległość Polski. «11 listopada to data oznaczająca odrodzenie Państwa Polskiego. 99 lat temu, po 123 latach nieistnienia naszej Ojczyzny, niszczenia wszystkiego, co polskie, wykorzenienia historii, Polska powróciła na mapy świata, a naród rozpoczął żmudną pracę u podstaw, by wskrzesić kulturę język i ducha narodu» – powiedział dyplomata. Przypomniał również o okresie stanowienia się odnowionego państwa. Zacytował również słowa Jana Pawła II: «Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego, jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą danego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania».

Konsul Generalny wyraził przekonanie, że czasy, w których przyszło nam dziś żyć, nie należą do łatwych, a: «Współczesność wymaga umiłowania Ojczyzny wyrażonej poprzez szacunek dla innych narodów. To dzisiejszy patriotyzm». Wiesław Mazur podkreślił, że powinniśmy wyciągnąć lekcje z przeszłości i z popełnionych błędów. Dodał również, że wspólnym zadaniem Polski i Ukrainy jest zrobienie wszystkiego, aby na Ukrainie zapanował pokój, a cała Ukraina była wolnym i niepodległym krajem.

Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Wołodymyr Huńczyk złożył wszystkim Polakom życzenia z okazji święta i przypomniał o trudnej drodze Polski i Ukrainy ku niepodległości: «W tej walce razem z Polakami zawsze byli Ukraińcy». Wyraził optymizm co do przyszłości, ponieważ «Polska to niezawodny partner, sojusznik i przyjaciel, wspierający europejskie dążenia Ukrainy».

W trakcie uroczystości Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur wręczył odznakę honorową «Zasłużony dla Kultury Polskiej» Mirosławie Butyńskiej, Natalii Denysiuk, Oldze Jaruczyk, Stanisławowi Kozarowiczowi, Marii Łukacz oraz Switłanie Suchariewej.

Artystyczną część wydarzenia uświetnił występ Lubelskiej Federacji Bardów. Grupa składa się z siedmiorga autorów i kompozytorów, którzy jednocześnie są wykonawcami i akompaniatorami. Swoje najlepsze utwory z 11 płyt zespół prezentował wcześniej m.in. w Wiedniu, Paryżu, Nowym Jorku czy Londynie. Tym razem artyści zawitali do Łucka, gdzie wykonali 16 utworów – były to piosenki znanych światowych piosenkarzy oraz własnego autorstwa.

Wiktor Jaruczyk

Foto: Anatolij OLICH