Wiadomości
  • Register

Polscy, litewscy i ukraińscy żołnierze przy pomocy kanadyjskich mentorów przeszli szkolenie w zakresie procedur głosowej komunikacji NATO, które poprzedza ćwiczenia kompatybilności urządzeń radiowych w ramach MAPLE ARCH – 17 Ćwiczenia w Polsce.

Warto podkreślić, że łączność zapewnia dowódcom zdolność dowodzenia i kontroli. Bez niezawodnych sieci łączności i sprawnego sprzętu żadna misja nie może być wykonana pomyślnie. To ćwiczenie jak mówi szef sekcji łączności S-6 Major Mirosław Bednarz miało na celu stworzenie sieci radiowej pomiędzy Stanowiskiem Dowodzenia Brygady a Sztabami afiliowanych batalionów manewrowych litewskich, polskich i ukraińskich.

«Rozpoczęliśmy od przypomnienia procedur NATO z zakresu komunikacji radiowej, która została zakończona praktycznymi ćwiczeniami komunikacji głosowej i transmisji danych. Upewniliśmy się, że personel wojskowy z trzech różnych krajów stosuje te same standardy oraz procedury łączności i może nawiązywać łączność za pośrednictwem urządzeń radiowych» – mówi kapitan Roman Selvestr, oficer sekcji łączności.

W ramach MAPLE ARCH – 17 zostały stworzone równolegle sieci: radiowa, przewodowa i komputerowa. W celu zabezpieczenia łączności pomiędzy Dowódcą LITPOLUKRBRIG a jednostkami afiliowanymi, w ciągu jednego z kolejnych dni wybrana linia łączności zostanie wyłączona. Tak więc, cały transfer danych, system raportowania i dowodzenia będą odbywać się za pośrednictwem sieci radiowej.

Ex MA–17 było ćwiczeniem prowadzonym wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę wspierane przez Kanadę. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe i ćwiczenia wspomagane komputerowo sprawdzają zdolność sił do wspólnego działania z wykorzystaniem komputerowego scenariusza szkoleniowego. Wszystkie aspekty związane z realizacją MA–17 pod względem łączności tj., przygotowaniem, realizacją i nadzorowaniem samego ćwiczenia było koordynowane przez ACOS S-6 mjr Mirosława Bednarza. Ponadto MA–17 jest zasadniczym mechanizmem treningowym dla dalszego rozwoju Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej im. Wielkiego Hetmana Kostiantyna Ostrogskiego.

Służba prasowa LITPOLUKRBRIG