Wiadomości
  • Register

Plany działalności Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa do końca 2017 roku, raporty obu stron oraz ustanowienie Nagrody im. Bogdana Osadczuka – to główne tematy roboczego posiedzenia mającego miejsce 28 października w Łucku.

Ukrainę na posiedzeniu Forum, które odbyło się we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki reprezentowali współprzewodniczący Forum, dziennikarz Witalij Portnikow, dyrektor Instytutu Światowej Polityki Alona Hetmanczuk, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubisz, rektor WUN Ihor Kocan, rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka Ihor Cependa.

Z polskiej strony w spotkaniu uczestniczyli: współprzewodniczący Forum, dyrektor Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim Jan Malicki, koordynator Instytutu Fundacji Studiów Wschodnich, ambasador RP na Ukrainie w latach 2005–2010 Jacek Kluczkowski, członek Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności Jan Jacek Bruski, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Grzegorz Motyka, kierownik Zakładu Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Stanisław Stępień.

Prace Forum obserwowali przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku na czele z Konsulem Generalnym Wiesławem Mazurem oraz pracownicy naukowi WUN im. Łesi Ukrainki.

Na wstępie gospodarz spotkania, Witalij Portnikow, poprosił Jana Malickiego o przedstawienie planów związanych z ustanowieniem przez Forum Nagrody im. Bogdana Osadczuka. Jej wręczenie przewidziane jest w dniu 2 grudnia z okazji 26. rocznicy uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Uczestnicy Forum przedyskutowali kryteria, zgodnie z którymi będzie wręczana nagroda oraz możliwych kandydatów do tegorocznej – pierwszej – nagrody. Chodziło m.in. o wybitnych działaczy oraz o znane instytucje zasłużone dla budowy dobrych stosunków polsko-ukraińskich.

Następnie rozmawiano o plenarnym posiedzeniu bilateralnego Forum w Warszawie, zaplanowanego na 3 grudnia. Jan Malicki podkreślił przy okazji, że coroczny Salon Poezji w Teatrze Polskim w tym roku zostanie poświęcony poezji Wasyla Stusa.

Kolejnym tematem rozmów były plany działalności Forum do końca roku. Po posiedzeniu warszawskim 2–3 grudnia, planowane jest w połowie grudnia spotkanie w Charkowie, zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie, Stację Polskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz Forum. W tych dniach w Charkowie jest planowana wizyta prezydentów Polski i Ukrainy.

Jacek Kluczkowski zaprosił członków spotkania na XI Forum Europa–Ukraina w Rzeszowie organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich, którego hasłem wiodącym będzie «Stowarzyszenie i co dalej». Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. «W programie przewidujemy cztery ścieżki programowe oraz ok. 40 dyskusji panelowych» – zaznaczył Jacek Kluczkowski.

Uczestnicy Forum postanowili, że każda ze stron przygotuje raport oceniający rok 2017. «Będzie to ocena najważniejszych problemów i zagrożeń w stosunkach polsko-ukraińskich i rekomendacje co do ich rozwiązywania» – zaznaczył Jan Malicki. Omawiano najpierw możliwość sporządzenia wspólnego dokumentu, ale następnie obie strony przystały na propozycję Witalija Portnikowa, aby «każdy przygotował osobny dokument». Ukraiński współprzewodniczący zaproponował zapoznanie obu stron z treścią tych dokumentów. Uczestnicy Forum postanowili także, że te raporty zostaną przesłane ministrom spraw zagranicznych Polski i Ukrainy.

Należy również zaznaczyć, że uczestnicy Forum w trakcie posiedzenia rozmawiali każdy w swoim języku ojczystym, co wcale nie przeszkadzało im w porozumiewaniu się.

Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

PO RAZ PIERWSZY POZA GRANICAMI POLSKI: W ŁUCKU ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PROMETEJSKA