Wiadomości
  • Register

Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej obchodziło 10-lecie.

13 października w Łucku z okazji dziesiątej rocznicy działalności Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej odbyła się uroczystość połączona z obchodami dnia Komisji Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zjednoczenia oraz ich rodziny i sympatycy WZNPU.

Do siedziby placówki przybyli goście: wicekonsul Aneta Ksel z Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Borys Smal z Urzędu Miasta, Oksana Czuchnowa z Urzędu Oświaty w Łucku, Lilia Bondaruk z Wołyńskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego, Nina Poremska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki, wraz z nauczycielami oraz Grzegorz Rolingier, prezes Towarzystwa Barwy Kresowe, wraz z nauczycielami.

Prezes WZNPU Switłana Zinczuk wręczyła podziękowania za pracę społeczną nauczycielom ze Zjednoczenia. Podziękowania popłynęły też pod adresem Konsulatu RP w Łucku, a także metodyków z urzędów oświaty miejskiego i obwodowego wspierających działalność Zjednoczenia w zakresie różnych projektów i wyjazdów.

W trakcie uroczystości przypomniano historię działalności Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich od początków w 2007 r., kiedy to pierwsi uczniowie rozpoczęli edukację w dwuklasowej szkole sobotniej w Łucku. Brak kolorowych podręczników, komputerów czy tablicy multimedialnej nie przeszkodził w owocnej nauce, a to za sprawą nauczycieli, którzy oprócz przekazania umiejętności czytania i pisania po polsku pomagali podopiecznym zrozumieć świat.

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich zainicjowało też naukę języka polskiego w szkołach i na kursach w Łucku i w całym obwodzie. Było jednym z organizatorów pierwszej Olimpiady Języka Polskiego, która odbyła się w Łucku. Obecnie do WZNPU należy 90 osób z Łucka i obwodu wołyńskiego. W obwodzie nauka języka polskiego prowadzona jest 80 szkołach, a objętych nią jest około 7000 uczniów.

Źródło: wid.org.pl