Wiadomości
  • Register

26–27 października 2017 r. w Łucku odbędzie się VII konferencja prometejska «Wybitne postacie prometeizmu. Henryk Józewski i jego spuścizna w 125. rocznicę urodzin» – podaje Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczny temat konferencji zawiera w sobie szerokie tło zagadnień prometejskich. Główny nacisk położony zostanie na tematy związane z postacią Henryka Józewskiego oraz relacji polsko-ukraińskich, czy sytuacji mniejszości narodowych oraz politycznej emigracji ukraińskiej w II RP.

Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (początek 26 października o 10.00). Program konferencji można pobrać tu.

Organizatorami VII konferencji prometejskiej są Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Łucku. Przedsięwzięcie znalazło się na liście wydarzeń poświęconych 125. rocznicy urodzin Henryka Józewskiego.

MW

konf Joz