Wiadomości
  • Register

W bibliotece Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki odbył się okrągły stół pt. «Realia życia politycznego i gospodarczego na Wołyniu w okresie międzywojennym».

Spotkanie miało miejsce 17 października. Zostało ono zorganizowane w ramach obchodów 125. rocznicy urodzin Henryka Józewskiego, wojewody wołyńskiego w latach 1928–1929 i 1930–1938, przez organizacje społeczne «Platforma skutecznego partnerstwa» i «Instytut inicjatyw transgranicznych» oraz Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Zarządzania Projektami. Uczestniczyli w nim studenci, członkowie Klubu Polskiego w Łucku. Konsulat Generalny RP w Łucku reprezentował konsul Marek Zapór.

Słowo wstępne wygłosił doktor nauk politycznych Wasyl Busłenko. Następnie głos zabrał docent Katedry Politologii i Zarządzania Państwem dr Iwan Kowalczuk, którego referat dotyczył uczestników życia politycznego RP w okresie międzywojennym, m.in. ukraińskich partii politycznych na Wołyniu. Referat docenta Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Zarządzania Projektami dr Natalii Naumenko został poświęcony rozwojowi gospodarczemu Wołynia w tamtym okresie. Oprócz wykładowców swoje referaty zaprezentowali również studenci studiów magisterskich na Wydziale Stosunków Międzynarodowych.

Anatolij OLICH

Zdjęcia autora

CZYTAJ TAKŻE:

NAKAZY, PROTOKOŁY, DONIESIENIA: MATERIAŁY ŚLEDCZE DOTYCZĄCE JÓZEWSKIEGO LICZĄ 6 TOMÓW

W ŁUCKU ROZMAWIANO O MIĘDZYWOJENNYM SZKOLNICTWIE NA WOŁYNIU

1
2
3
4
5
6
7
8