Wiadomości
  • Register

10 października w Łucku rozmawiano o działalności organizacji oświatowych, rozwoju szkolnictwa w Łucku, Lubomlu i Uściługu w okresie międzywojennym.

W ramach obchodów 125. rocznicy urodzin Henryka Józewskiego, w Wołyńskim Instytucie Pedagogicznych Studiów Podyplomowych odbyło się seminarium «Szkolnictwo na Wołyniu w okresie międzywojennym».

Na wstępie do zebranych naukowców i studentów zwrócił się rektor WIPSP dr Petro Ołeszko, który podkreślił wagę postaci Henryka Józewskiego dla Wołynia i Łucka w szczególności. Na poparcie tej tezy rektor uczelni przeczytał fragment wywiadu udzielonego w ówczesnym czasie przez wojewodę miejscowej gazecie o rozwoju gimnazjum w Łucku (obecnie gimnazjum № 4 imienia Modesta Lewickiego).

W seminarium uczestniczył również wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór. Podkreślił on konieczność cyklicznych spotkań polsko-ukraińskich w celu omówienia tych wspólnych dla Ukrainy i Polski stron historii, wypełnionych pojednaniem i współpracą, a nie wrogością.

«Istnieje wiele tematów, o których możemy rozmawiać, ponieważ mamy wspólną i niezwykle interesującą historię» – podkreślił wicekonsul. Przybył on na spotkanie z nowymi egzemplarzami polskich publikacji historycznych, w tym z encyklopedią wybitnych postaci; książki trafiły do biblioteki WIPSP.

Najważniejszą częścią spotkania były prelekcje archiwistów, wykładowców i nauczycieli historii, w których poruszono temat działalności Towarzystwa imienia Łesi Ukrainki i Ukraińskiego Gimnazjum w Łucku, stanu i rozwoju wołyńskiego szkolnictwa w okresie międzywojennym.

Swoistym mottem spotkania stały się słowa Jana Pawła II: «Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, współpracy i autentycznej solidarności».

Olga SZERSZEŃ

Foto autorki