Wiadomości
  • Register

W dniu 9 października w Instytucie Polski na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki odbyło się otwarte spotkanie z cyklu «Tour de Polonistyka». Była to pierwsza wizyta do polonistów poza granicami kraju, dlatego miała tak duże znaczenie.

Goście Olga Zakolska, Przemysław Górecki i Piotr Bordzioł opowiedzieli o historii powstania, celach, sposobach działania i możliwościach rozwoju «Biuletynu Polonistycznego».

Prelegenci przedstawili możliwości platformy dla polonistów i to jakie daje możliwości dla studentów, wykładowców i wszystkich osób interesujących się na różnych poziomach literaturą polską.

Na platformie można znaleźć informacje o nadchodzących wydarzeniach, relacje z odbytych konferencji, informacje o projektach badawczych, pracach doktorskich, konkursach i stypendiach, a także znaleźć oferty pracy dla polonistów (szczególnie naukowców).

Nasi goście zapewnili, że platforma biuletynpolonistyczny.pl nie jest zamknięta, rozwija się, będzie się zmieniać i ewaluować zgodnie z potrzebami użytkowników.

Po prelekcji odbyła się dyskusja o tym jak korzystać z platformy, co można zmienić, czego brakuje, dlaczego platforma jest bardzo potrzebna polonistom w Polsce i na całym świecie. W dyskusji wzięli udział pracownicy naukowi Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego Łesi Ukrainki, studenci i goście z Polski.

Po spotkaniu studenci zrobili gościom, którzy po raz pierwszy byli w Łucku, wycieczkę po swoim mieście i pokazali im najważniejsze zabytki i miejsca istotne dla miasta.

Wiesław PISARSKI, 

nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej do Łucka