Wiadomości
  • Register

Pierwsze spotkanie Klubu Polskiego w Łucku po wakacjach odbyło się w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży i zostało poświęcone placówkom bibliotecznym w Polsce.

Gościem spotkania był Grzegorz Gauden – polski dziennikarz, w latach 2004–2006 redaktor naczelny dziennika «Rzeczpospolita», a w 2008–2016 dyrektor Instytutu Książki w Polsce. Zaprezentował on członkom Klubu Polskiego w Łucku, przedstawicielom Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz pracownikom Wołyńskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży projekt «Biblioteka+» zrealizowany przez Instytut Książki w Polsce.

«Uważam, że obowiązkiem państwa polskiego i każdego rządu jest tworzenie instytucji, które dałyby wszystkim ludziom równy dostęp do kultury» – podkreślił Grzegorz Gauden. Powiedział, że głównym założeniem projektu było przekonanie samorządowców, że «biblioteka jest dla nich rzeczą niezbędną, żeby budować lokalną społeczność, bo tak biblioteka funkcjonuje w nowoczesnych społeczeństwach».

Przed początkiem realizacji projektu w Polsce było 8,5 tys. placówek bibliotecznych. Z badań Biblioteki Narodowej wynikało, że 30 proc. z tych placówek mieściło się w pomieszczeniach prowizorycznie przystosowanych do funkcji bibliotecznej, a 20 proc. kompletnie do tego się nie nadawały – stare pomieszczenia, bez ogrzewania, bez Internetu.

«Nie było zdziwienia, że młodzież nie chodzi do bibliotek – biblioteka kojarzyła się dla młodzieży z czymś najgorszym, z ubóstwem. Musieliśmy dokonać rewolucji w myśleniu» – zaznaczył Grzegorz Gauden.

«Biblioteka jest najważniejszą instytucją kultury w każdej społeczności. Powinna być kategorią pozytywną, a nie prowincjonalną. To miejsce, gdzie jest bezpłatny dostęp do wiedzy. Obecnie nie polega on tylko i wyłącznie na książce, polega również na Internecie, na multimediach» – powiedział Grzegorz Gauden. Zadaniem projektu było więc przekształcenie bibliotek publicznych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury oraz ośrodki życia społecznego.

W trakcie realizacji projektu stawiano na nowe budynki położone w centrum miejscowości, dostęp do Internetu, szkolenia dla bibliotekarzy oraz nowoczesny program katalogowy. Specjalnie dla bibliotek Instytut opracował własny program katalogowy «Mak+», który jest dostępny online. Podpisano również umowę z operatorem telekomunikacyjnym Orange o bezpłatny dostęp do Internetu dla bibliotek publicznych w Polsce na trzy lata, dzięki czemu 3,5 tys. bibliotek wystąpiło o bezpłatny Internet.

Państwo dało na projekt 300 mln złotych, oprócz tego gminy dofinansowywały budowę nowych bibliotek, więc jak powiedział Grzegorz Gauden, gdyby się zsumowało te wszystkie pieniądze, to ogólnie na projekt wydano 1,5 mld złotych. Na wsi za pieniądze wydawane w ramach projektu «Biblioteka+» udało się zbudować ponad 400 bibliotek.

Wśród skutków realizacji projektu można wymienić m.in. również to, że pół miliona starszych osób dzięki bibliotekom nauczyło się korzystać z komputera.

«Nowoczesna biblioteka jest instytucją do zwalczania wykluczenia społecznego, dla otwierania poczucia, że jestem częścią świata» – zakończył spotkanie Grzegorz Gauden podkreślając, że realizacja projektu «Biblioteka+» była bardzo ważna dla polskiego społeczeństwa.

Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

KLUB POLSKI W ŁUCKU: SPOTKAMY SIĘ WE WRZEŚNIU

«MERIDIAN LUTSK»: NA FESTIWALU ROZMAWIANO O HŁASCE

«MERIDIAN LUTSK»: ZJEDNOCZYŁA NAS POEZJA

1
2
3
4