Wiadomości
  • Register

22 września odbędzie się przedterminowe zebranie członków Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu.

Zgodnie z decyzją zarządu TPK z 21 sierpnia 2017 r. w Centrum Kulturalno-Oświatowym w Kowlu (ul. Niezależności 89) 22 września odbędzie się przedterminowe zebranie członków miejscowej polskiej organizacji.

Spotkanie rozpocznie się o 18:30. W jego trakcie zostanie rozpatrzone sprawozdanie z działalności TPK w latach 2016–2017 oraz omówiony plan na lata 2017–2018. W tym dniu odbędą się również przedterminowe wybory nowego prezesa.

Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu