Wiadomości
  • Register

We wsi Nowomalin obwodu rówieńskiego na budynku miejscowej szkoły została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Tomaszowi Oskarowi Sosnowskiemu – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się 1 września. W trakcie tego wydarzenia Nowomalińskiej Szkole Ogólnokształcącej nadano imię Tomasza Oskara Sosnowskiego. Właśnie w tej wsi urodził się rzeźbiarz i dzięki niemu w 1847 r. wybudowano tu szkołę.

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięli udział przedstawiciele władz, organizacji kulturalnych i polonijnych oraz Konsulatu Generalnego RP w Łucku, m. in.: przewodniczący Ostrogskiej Rejonowej Administracji Państwowej – Bohdan Turowycz, przewodnicząca Rady Rejonowej – Walentyna Strilecka, konsul w KG RP w Łucku – Krzysztof Sawicki, przewodniczący Związku Artystów Plastyków Rówieńszczyzny – Petro Podolec, przewodniczący Centrum Kulturalno-Edukacyjnego imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego – Jarosław Kowalczuk.

Inicjatorem powstania i odsłonięcia tablicy było Centrum Kulturalno-Edukacyjnego imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego w Równym. Wiele wysiłku w to również włożyła dyrektor nowomalińskiej szkoły – Nadia Maziarczuk.

Wszyscy uczestnicy podkreślali olbrzymią spuściznę pozostawioną przez wielkiego rzeźbiarza oraz mówiono o jego życiu na Wołyniu. W planach entuzjastów jest przygotowanie obrazu 3D nieistniejącego już zamku w Nowomalinie.

Źródło: www.luck.msz.gov.pl