Wiadomości
  • Register

7 października br. wejdzie w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.

Krzyż Zachodni to nowe odznaczenie państwowe nadawane osobom narodowości innej niż polska, którzy w latach 1939–1989 nieśli różnorodną pomoc Polakom podczas represji, prześladowań i w czasie oporu przeciwko niemieckiemu nazizmowi, sowieckiej okupacji oraz komunistycznej dominacji ziem polskich na rzecz polskich aspiracji niepodległościowych w obliczu zagrożenia życia, a także udzielali schronienia i pomocy charytatywnej.

Krzyż nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, który to przedstawia wnioski z własnej inicjatywy lub z inicjatywy związków i stowarzyszeń kombatanckich, organizacji społecznych, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz osób prywatnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Prezydent RP w drodze rozporządzenia określi tryb postępowania oraz wzory wniosków w sprawach o nadanie Krzyża. Dopiero po wejściu w życie ww. przepisów będą mogli Państwo zwracać się do Protokołu Dyplomatycznego w sprawach o nadanie odznaczeń dla obywateli.

MW

CZYTAJ TAKŻE:

SPRAWIEDLIWY PETRO BAZELUK

SEJM USTANOWIŁ NOWE ODZNACZENIE DLA OBCOKRAJOWCÓW