Wiadomości
  • Register

Na trzy lipcowe tygodnie do Lublina przybyli cudzoziemcy z niemal całego świata. Podczas Lata Polonijnego uczestnicy uczyli się języka polskiego, brali udział w wycieczkach, a także poznawali kulturę i historię Polski.

130 cudzoziemców z 21 krajów przyjechało w lipcu do Lublina na Lato Polonijne. Wśród nich znaleźli się: Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Niemcy, Turcy, Amerykanie i inni. W ramach projektu odbyły się: Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców, warsztaty dla nauczycieli szkół polonijnych, a także staże dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Oprócz nauki języka polskiego, cudzoziemcy poznawali również polską historię, kulturę i tradycje. Organizatorem projektu było Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (CJiKP UMCS).

– Idea Lata Polonijnego (…) to jest chęć stworzenia platformy do integracji Polaków, Polonii, Polaków na wschodzie i cudzoziemców, którzy zakochani są w języku polskim i w polskiej kulturze – tłumaczy profesor Anna Dunin-Dudkowska, dyrektorka CKiJP UMCS. – Większość naszych słuchaczy pochodzi z krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. W ostatnim okresie duże zainteresowanie językiem polskim i polską kulturą obserwujemy w wielu krajach azjatyckich. Mamy przedstawicieli z Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, z Gruzji – dodaje. Anna Dunin-Dudkowska zaznacza również, że język polski należy do języków rzadkich, trudnych i mało popularnych. Niektórzy użytkownicy polszczyzny są jej jedynymi znawcami w regionie. Tak jest, chociażby w Stanach Zjednoczonych albo Azji.

Uczestnicy Lata Polonijnego, oprócz nauki, zwiedzali Lublin i Lubelszczyznę. Odbyli, między innymi, wycieczki do Zamościa i na Roztocze. Ponadto w programie projektu znalazły się takie punkty, jak: występy zespołu ludowego, projekcje filmowe, wycieczki edukacyjne, koncerty, spotkania z interesującymi ludźmi oraz ogniska.

Lato Polonijne odbyło się w dniach 10–30 lipca 2017 r. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Agnieszka BĄDER
Foto: Anna MAZURKIEWICZ

CZYTAJ TAKŻE:

TAM, U NAS W DOMU

MOJE LATO Z POLSKĄ: DZIECI Z KOWLA NA KOLONIACH W TATRACH

LATO W POLSCE: MŁODZIEŻ Z OSTROGA ODPOCZYWAŁA W PORONINIE

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1