Wiadomości
  • Register

W ramach akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia» już ósmy rok z rzędu grupy wolontariuszy z Polski odwiedzają Ukrainę, głównie Zachodnią, aby uczcić pamięć swoich przodków, którzy zostali pochowani na tych ziemiach.

Na Ukrainie Zachodniej pracuje ponad 100 grup o różnej liczebności, które opiekują się ponad 130 cmentarzami. Inicjatorką akcji jest dziennikarka Grażyna Orłowska-Sondej z Wrocławia, założycielka i kierowniczka Fundacji Studio Wschód.

Na cmentarzu wojskowym legionistów w Czortkowie grupy wolontariuszy pracują już trzeci rok z rzędu. W tym roku byli to nauczyciele i uczniowie gimnazjów z Jaworzyny Śląskiej i Bogatyni, miejscowości położonych kilkadziesiąt kilometrów od Wrocławia. Ci ochotnicy przyjeżdżali też w 2015 r. i byli w Czortkowie przez tydzień, w kolejnym zaś roku, tak samo jak i w bieżącym, prace na czortkowskich cmentarzach trwały tylko jeden dzień. W tym roku wizyta przypadła na 15 lipca.

Kierowniczką grupy wolontariuszy z Jaworzyny Śląskiej była Anna Ryś, bibliotekarka z miejscowego gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W akcji wzięli udział uczniowie: Justyna Majborska, Wiktoria Młynarska, Paulina Słota, Jakub Śliwa, Bartłomiej Kańko i Beniamin Rachelski. Razem z nimi na cmentarzu pracowali nauczyciele Wiesław Dybeł i Dariusz Lubar oraz kierowca busa, którym przyjechali ochotnicy.

Kierowniczką drugiej grupy wolontariuszy z Bogatyni była nauczycielka Leokadia Kołodyńska-Zysk. Pomagali jej dziennikarz Ryszard Mulek oraz wolontariusze Jacek Sadlik z Legnicy i Witold Zagrodny. Wraz z nimi przybyli gimnazjaliści Kaja Mruk, Mikołaj Onyszko, Mateusz Mogusiewicz i Przemysław Małek. Członkowie tej ekipy w tym roku pracowali też na cmentarzach w Czerniowcach, gdzie znajdują się pomniki polskich legionistów i stare groby Polaków.

Wolontariuszom z Polski pomagali uczniowie sobotniej szkoły języka polskiego w Czortkowie Walentyn Gurjew, Lubomyr Szweс i Taras Swystun.

Tekst i zdjęcia: Łesia PYNIAK,
korespondentka gazety «Czortkiwśkyj Wisnyk»

CZYTAJ TAKŻE:

W JAROSŁAWIU ROZMAWIANO O STANIE POLSKICH NEKROPOLII

BOŁSZOWCE OCALONE OD ZAPOMNIENIA

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg