Wiadomości
  • Register

16 lipca w Centrum Integracji w Zamłyniu (Caritas Diecezji Łuckiej) odbyła się poplenerowa wystawa prac, powstałych w czasie VII Międzynarodowego Pleneru Ikonopisania i Sztuki Sakralnej na Wołyniu pod nazwą «Pięcioksiąg w ikonie» – informuje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Już tradycyjnie na otwarcie wystawy przybyło wielu mieszkańców Zamłynia, którzy – wspólnie z autorami prac mogli obejrzeć po raz pierwszy wszystkie powstałe prace. W tegorocznym plenerze wzięło udział 30 twórców z Polski i z Ukrainy – osób identyfikujących się zarówno z Kościołem katolickim obu obrządków, jak i z Kościołem prawosławnym, w tym liczna grupa studentów ASP we Lwowie; powstało około 50 prac.

Współorganizatorami plenerów jest Konsulat Generalny RP w Łucku, Wołyńska Organizacja Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy, ks. Jan Buras – wikariusz generalny Diecezji Łuckiej Kościoła rzymskokatolickiego i dyrektor Centrum Integracji w Zamłyniu Caritas, Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie, Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego i środowisko ikonopisów z Polski.

VII Międzynarodowy Plener Ikonopisania i Sztuki Sakralnej na Wołyniu odbył się pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku, ks. bpa Witalija Skomarowskiego – zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego na Wołyniu, ks. bpa Jozafata Howery – zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego na Wołyniu.

Kolejne plenery i wystawy poplenerowe są dobrym przykładem wieloletniej współpracy pozarządowych organizacji, środowisk twórczych oraz instytucji z Polski i z Ukrainy.

Celem wołyńskich plenerów i wystaw poplenerowych jest prowadzenie dialogu duchowego pomiędzy artystami identyfikującymi się zarówno z tradycją zachodnią Kościoła, jak i wschodnią. U podstaw projektu leży potrzeba polsko-ukraińskiej wymiany idei i doświadczeń w przestrzeni wspólnych warsztatów tworzenia sztuki sakralnej i ikonopisu oraz zapoznanie się z religijnym kontekstem bizantyjskiej sztuki sakralnej, a także z kulturowym przenikaniem się wpływów Wschodu i Zachodu.

Warto podkreślić, że tegoroczny wernisaż w Zamłyniu jest już 60. wystawą prac powstałych w czasie plenerów, począwszy od 2011 r.

Ikony z tych plenerów zostały wystawione łącznie w ponad trzydziestu miastach Polski i Ukrainy, a prace tegoroczne wyruszą w swoją wędrówkę jeszcze tego lata.

Źródło: www.luck.msz.gov.pl