Wiadomości
  • Register

We wsi Bazaltowe na Rówieńszczyźnie odbyła się msza żałobna w intencji wszystkich ofiar tragicznych wydarzeń na Wołyniu w 1943 r. Modlitwy w intencji zmarłych odczytali duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.

W sobotę 8 lipca we wsi Bazaltowe (Janowa Dolina) przy pomniku Polaków pomordowanych w 1943 r. odbyła się polowa msza żałobna. Uczestniczyli w niej duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego, Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie oraz władz lokalnych, członkowie polskich organizacji z obwodu wołyńskiego i rówieńskiego, goście z Polski, m.in. uczestnicy Wołyńskiego Rajdu Motocyklowego i rajdu «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia», profesorowie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, harcerze Hufca Wołyń oraz społeczność lokalna.

Mszy przewodniczyli ordynariusz diecezji łuckiej biskup Witalij Skomarowski oraz ordynariusz diecezji siedleckiej biskup Kazimierz Gurda. Obaj biskupi podkreślali, że uroczystości nie miały na celu nazywać czy czcić jakichś bohaterów, tylko modlić się za wszystkich zmarłych. Podczas mszy modlono się również za pokój na Ukrainie.

Po mszy katolickiej głos zabrali duchowni Rówieńskiej Eparchii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. Przeczytali oni list przekazany przez arcybiskupa Rówieńskiego i Ostrogskiego Ilariona, który nie mógł uczestniczyć w uroczystościach ze względu na wyjazd służbowy. Zaznaczono w nim m.in.: «Razem powinniśmy godnie uszanować ofiary konfliktów ukraińsko-polskich i modlić się za nich. Mam nadzieję, że wspólny udział przedstawicieli Ukrainy i Polski, duchowieństwa prawosławnego i katolickiego na uroczystościach w miejscu pochówku ofiar oraz wspólna modlitwa staną się dobrym przykładem i świadectwem pojednania». Następnie prawosławni duchowni odczytali modlitwę w intencji zmarłych.

Zastępca ambasadora Polski na Ukrainie Jacek Żur podkreślił, jak ważne jest budowanie relacji między obu narodami w oparciu o prawdę. «Jesteśmy – Polacy i Ukraińcy – bardzo do siebie podobni: wiele w nas dumy, gorących emocji, żaru i przeświadczenia o szczególnym miejscu w świecie, który niejeden raz brutalnie i gorzko studził nasze ambicje. Ta kulturowa bliskość jest naszym najcenniejszym kapitałem. Jest to jednak czynnik, który bardzo łatwo wykorzystać przeciwko nam. Dzisiaj jedynymi tematami, które dzielą nasze bratnie narody są bolesne tematy historyczne. Są one często wykorzystywane do usprawiedliwienia własnych działań, ale znacznie częściej wykorzystywane są przeciw nam przez obcą propagandę» – powiedział dyplomata.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się złożeniem wieńców i kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod pomnikiem Polaków pomordowanych w Janowej Dolinie.

Na zakończenie biskup Witalij Skomarowski podziękował władzom rejonu kostopolskiego oraz wsi Bazaltowe za pomoc w organizacji tych uroczystości.

Natalia DENYSIUK