Wiadomości
  • Register

W wieku 90 lat zmarł Wacław Herka, wieloletni Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu.

Śp. Pan Wacław Herka pełnił jednocześnie dwie funkcje – od 1998 roku był Prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu, a w 2000 roku został Dyrektorem Szkoły Polskiej działającej przy TPK. Pod jego kierownictwem Towarzystwo rozwijało się, a Szkoła gromadziła zawsze liczną grupę dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy uczyli się języka polskiego.

Podziwialiśmy Jego energię, z którą podchodził do wielu spraw. Był Człowiekiem życzliwym, wymagającym, pracowitym i niezwykle skromnym. Żył dla innych, dzielił się z nami swoją mądrością życiową, wielu rzeczy nauczyliśmy się od Niego.

Wyrażamy głęboki żal i smutek z powodu śmierci Wacława Herki i składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia Jego Rodzinie i bliskim.

Nauczyciele, uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu i ich rodzice, 

Członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu

...............

Z głębokim bólem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Wacława Herki
Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu
Naszego Przyjaciela i Kolegi
Zawsze będzie nam Go brakowało.

Stowarzyszenie Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu

i redakcja «Monitora Wołyńskiego»
składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

...............

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci
ŚP. WACŁAWA HERKI
wieloletniego Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu
przekazuje
Pani Larysie Herce, Pani Ludmile Herce i Panu Anatolijowi Herce
oraz całej Rodzinie
Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku – Wiesław Mazur
wraz ze wszystkimi pracownikami konsulatu

...............

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość

że na «Wieczną Wartę» odszedł
nasz wieloletni druh i przyjaciel
Pan Wacław Herka
Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Kowlu

Odszedł kolejny z szeregu Wołyniaków i przyjaciół harcerzy z Centrum Dialogu Kostiuchnówka.

Nie pogadamy więcej przy ognisku w «Polskim Lasku»,
nie spotkamy się na Święta w gościnnych progach kowelskiej szkółki sobotniej,
nie zadbamy razem o kowelskie cmentarze.
Ale w naszych harcerskich wołyńskich wspomnieniach pozostanie Pan Wacław na zawsze.

«...przy innym ogniu

w inną noc
do zobaczenia znów»

CZUWAJ!

Harcerze i Przyjaciele z Centrum Dialogu Kostiuchnówka