Wiadomości
  • Register

Młodzież szkolna i studencka oraz dorośli z obwodu rówieńskiego i wołyńskiego, m. in. z Łucka, Kowla, Zdołbunowa, Ostroga, Równego, Kostopola, Lubomla i innych miejscowości napisali dyktando z języka polskiego.

20 maja w Wołyńskim Instytucie Pedagogicznych Studiów Podyplomowych w Łucku odbyło się IV Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego. Przystąpiły do niego 132 osoby. 123 uczestników pisało dyktando w większej sali Instytutu, a 9-osobowa grupa z Równego – w mniejszej. Przyczyną takiego podziału był fakt, że uczestnicy otrzymali od organizatorów przedsięwzięcia w Łucku sprzeczne informacje o godzinie jego rozpoczęcia: jednych poinformowano, że dyktando rozpocznie się o 10.30, drugich, że o 11.00, a jedna z rówieńskich grup miała informacje o tym, że akcja zacznie się o 12.00.

Przed rozpoczęciem zmagań uczestników powitał konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztof Łukjanowicz, który następnie razem z nimi napisał dyktando.

Po sprawdzeniu przez nauczycieli języka polskiego prac wszystkich uczestników zostały ogłoszone wyniki. W kategorii 12–18 lat zwyciężyły Switłana Mucha z Łucka (I miejsce), Sofia Plaszko z Kowla (II miejsce) oraz Maryna Zujkowa ze Zdołbunowa (III miejsce). W kategorii 19+ I miejsce zajęła Kateryna Dawydiuk z Równego, II miejsce – Bogdan Ciołyk z Łucka, III miejsce – Tetiana Dworska z Kowla. Tradycyjnie odznaczono również najstarszego (Julia Jemelianowa z Łucka) i najmłodszego (Maksym Iljin z Kowla) uczestnika konkursu. Każdy, kto wziął udział w dyktandzie, otrzymał pamiątkowy dyplom.

Organizatorem dyktanda w Łucku było Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polonistów na Ukrainie imienia Gabrieli Zapolskiej. W dniach 20 i 21 maja do IV Ogólnoukraińskiego Dyktanda z Języka Polskiego przystąpiono również we Lwowie, w Czerniowcach, Winnicy, Kijowie, Żytomierzu, Chmielnickim, Odessie, Charkowie i Kropywnyckim. Pomysłodawcą akcji i jej organizatorem na poziomie ogólnoukraińskim jest Fundacja Wolność i Demokracja. Dyktando odbywa się co roku w ramach programu «Biało-Czerwone ABC» wspierającego rozwój nauczania języka polskiego oraz wiedzy o Polsce za granicą.

Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

165 OSÓB NAPISAŁO DYKTANDO Z JĘZYKA POLSKIEGO W TARNOPOLU
DYKTANDO O UKRAINIE PO POLSKU
MIKOŁAJKOWE PRZESZKODY ORTOGRAFICZNE

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg