Wiadomości
  • Register

«Tak dobrej kawy dawno nie piłem» – powiedział Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur, który był gościem kawiarni literackiej na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki.

Na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa 17 maja odbyła się impreza poetycka «Poezja ze smakiem kawy». Spotkanie zostało zorganizowane przez docenta Katedry Filologii Słowiańskiej dr Olgę Jaruczyk oraz studentów ukrainistyki, polonistyki, dziennikarstwa i edytorstwa w ramach Festiwalu Nauki na Uniwersytecie, który przewiduje nie tylko przedsięwzięcia naukowe.

Studenci zaprosili gości do kawiarni literackiej przede wszystkim w celu zorganizowania chwili wypoczynku od codziennej nauki i podarowania gościom trochę inspiracji ze smakiem kawy.

Podobne wydarzenie zostało po raz pierwszy zorganizowane na Uniwersytecie. Studenci przygotowali przedstawienie teatralne, w którego trakcie recytowali poezje po polsku i po ukraińsku. Całej akcji towarzyszyła muzyka, a gości częstowano kawą i cukierkami.

Na spotkaniu obecni byli dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Jurij Hromyk, pracownicy i studenci Uniwersytetu oraz dr hab. Artur Żywiołek z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Specjalnym gościem kawiarni literackiej był Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur wraz z małżonką Grażyną Mazur. Była to pierwsza wizyta polskiego dyplomaty na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki.

Złata POLISZCZUK, Sofia ROMANCZUK
Foto: Iryna KANAHEJEWA

CZYTAJ TAKŻE:

STUDENCI NAPISALI MUZYKĘ DO WIERSZY KOSTENKO I SZYMBORSKIEJ

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg