Wiadomości
  • Register

14 maja parafianie katedry łuckiej świętych Apostołów Piotra i Pawła po zakończeniu niedzielnej Sumy mogli obejrzeć sztukę pt. «Którzy we łzach sieją».

Jak wynika ze słów autora sztuki, Anatolija Olicha, który zagrał w niej rolę biskupa Adolfa Piotra Szelążka, ten występ został przez aktorów poświęcony kolejnej rocznicy odnowienia diecezji łuckiej, które miało miejsce 18 maja 1996 roku i dokonane zostało przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Prezentowana w bocznej kaplicy katedry łuckiej sztuka zanurzyła widza w dobę represji stalinowskich wobec duchowieństwa. Przedstawione zostały zapewne najtrudniejsze lata w życiu biskupa łuckiego Adolfa Piotra Szelążka: przesłuchiwania przez funkcjonariuszy bezpieki oraz przetrzymywanie w więzieniach w Łucku, Kowlu i w Kijowie – więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego i w słynnej Łukjanówce. W tym ostatnim biskup «obchodził» swój Jubileusz 80-lecia.

W obliczu zarzucanej mu przez sowietów działalności antyradzieckiej oraz zdrady ojczyzny, bp Szelążek na zawsze pozostał wierny tej jedynej – jak sam powiedział – swojej Ojczyźnie, czyli Kościołowi. Nawet znajdując się w więzieniu kierował swoje modlitwy i serce do swoich parafian, do diecezji łuckiej.

Wydany na niego wyrok śmierci nie został wykonany, gdyż Stolica Apostolska ustawicznie walczyła o jego uwolnienie.

Należy podkreślić, że dzięki wspaniałej reżyserii oraz grze aktorów udało się oddać panującą wówczas atmosferę oraz pokazać widzom wypełniane przez biskupa Adolfa Szelążka, pełne pokory i poświęcenia obowiązki duszpasterskie. Reżyserem sztuki jest s. Aksana Szczipańska CST – zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którego założycielem był biskup łucki Adolf Piotr Szelążek. Obecnie na Watykanie, gwoli przypomnienia, trwają prace przygotowujące proces beatyfikacyjny biskupa łuckiego, czyli katolicy ukraińscy w przyszłości będą mieli w niebie kolejnego patrona, którego życie było związane z Wołyniem. We wrześniu ubiegłego roku «Monitor Wołyński» informował już o zakończeniu procesu diecezjalnego beatyfikacji biskupa Adolfa Piotra Szelążka.

Olga SZERSZEŃ
Zdjęcia autorki

CZYTAJ TAKŻE:

BEATYFIKACJA NOWYCH PATRONÓW WOŁYNIA