Wiadomości
  • Register

W Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie imienia Adama Mickiewicza w Czortkowie obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja.

W sobotniej szkole języka polskiego zgromadzili się członkowie PUKOT, przyjaciele organizacji, uczniowie szkoły i ich rodzice. Uroczystości odbyły się 6 maja.

Na święto do Czortkowa zawitali również dawni przyjaciele – prezes Nadzbruczańskiego Towarzystwa Kultury i Języka Polskiego w Husiatynie Jan Piejko wraz z uczennicami sobotniej szkoły Natalią Rohatyn i Chrystyną Kindzer oraz prezes młodzieżowej organizacji «Inicjatywa» w Czortkowie Oleksandr Chotiuk.

Na wstępie zabrzmiały hymny państwowe Polski i Ukrainy. Następnie uczniowie sobotnich szkół z Czortkowa i Husiatyna zaprezentowali gościom patriotyczne piosenki i wiersze oraz przedstawili zarys wydarzeń historycznych, które doprowadziły do uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji – Konstytucji 3 Maja.

Występy uczniów zostały przygotowane przez nauczycielki Annę Wołkową i Ulanę Nawłokę z Czortkowa oraz Olgę Kulbabską z Husiatyna.

Nazar BABYN,
uczeń sobotniej szkoły języka polskiego
PUKOT imienia Adama Mickiewicza w Czortkowie