Wiadomości
  • Register

2 maja 2017 r. w Towarzystwie Kultury Polskiej Zdołbunowszczyzny obchodzono Święto Narodowe Trzeciego Maja, połączone z Dniem Polonii i Polaków za Granicą oraz obchodami roku 2017 w Polsce jako Roku Wisły.

Przybyłych na uroczystość gości powitała prezes TKP w Zdołbunowie, pani Zofia Michalewicz. Następnie odśpiewano hymny narodowe: polski i ukraiński. Potem nauczycielka języka polskiego delegowana przez ORPEG, pani Barbara Włodarczyk, mówiła o rozsianej po całym świecie Polonii, szczególną uwagę poświęcając Polakom i ich potomkom w Zdołbunowie. Podkreśliła rolę Towarzystwa, a zwłaszcza prezesa, w kultywowaniu polskości, czemu służy i zapraszanie nauczyciela z Polski i organizowanie wyjazdów młodzieży do Polski, jak również codzienna praca w celu zapewnienia uczniom i nauczycielowi jak najlepszych warunków nauki. Młodzież podziękowała pani prezes za jej starania i wręczyła bukiet kwiatów.

Następnie nauczycielka języka polskiego opowiedziała krótko o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i znaczeniu, jakie ten fakt miał i w dalszym ciągu ma dla Polaków.

Po części oficjalnej uczniowie Sobotnio-Niedzielnej Szkoły Języka Polskiego w Zdołbunowie przedstawili program «Płynie Wisła, płynie…», na który złożyły się informacje o Wiśle, o najpiękniejszych miastach polskich położonych nad tą rzeką (wzbogacone prezentacją internetową) jak również polskie pieśni i piosenki związane z poszczególnymi miastami czy regionami Polski.

Ponieważ pogoda była piękna, po uroczystości odbył się krótki piknik na terenie kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie.

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowszczyzny

CZYTAJ TAKŻE:

W ZDOŁBUNOWIE ŚPIEWANO KOLĘDY W RÓŻNYCH JĘZYKACH

A W ZDOŁBUNOWIE JAK W SOPLICOWIE…