Wiadomości
  • Register

W Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym Obwodu Tarnopolskiego obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczyste spotkanie odbyło się z inicjatywy członków chóru działającego przy organizacji.

Święto zaczęło się od wykonania polskiego hymnu, następnie chórzyści zaśpiewali pieśni patriotyczne, m.in. «Witaj maj», «Hymn do miłości Ojczyzny», «Rota», «Jak długo w sercach naszych», «Płynie Wisła, płynie».

Prezes Towarzystwa Piotr Fryz złożył życzenia członkom organizacji nie tylko z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, ale również z okazji Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Chór wykonał pieśń «Czarna Madonno». Zabrzmiały również inne utwory z repertuaru zespołu. Zgromadzeni w niewielkiej salce członkowie PTKOOT śpiewali, korzystając ze śpiewników ułożonych przez kierownika chóru w celu ułatwienia wspólnego śpiewania w trakcie koncertów i podróży.

Członkowie Towarzystwa omówili również plany organizacji dotyczące m.in. najbliższych spotkań, wycieczek i występów chóru.

Halina ŻYRSKA,

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Obwodu Tarnopolskiego

CZYTAJ TAKŻE:
SPOTKANIE W STOWARZYSZENIU
OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W TARNOPOLU