Wiadomości
  • Register

28 kwietnia w Łucku odbył się okrągły stół «Przesłanki, przyczyny i przebieg ukraińsko-polskiego konfliktu z okresu II wojny światowej». Spotkanie zorganizowała Wołyńska Organizacja Ukraińskiego Towarzystwa «Proswita» im. Tarasa Szewczenki.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele największych ukraińskich instytucji naukowych: Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów), Lwowskiego Oddziału Instytutu Archeografii i Źródłoznawstwa im. Mychajła Hruszewskiego NAN Ukrainy, Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (Kijów), Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Narodowego Uniwersytetu «Akademia Ostrogska», Żytomierskiego Instytutu Pedagogicznego im. Iwana Franki, Krzemienieckiej Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki. Do rozmowy dołączyli również przedstawiciele środowisk inteligenckich.

Panele dyskusyjne zostały poświęcone przesłankom i przyczynom ukraińsko-polskiego konfliktu, jego przebiegowi oraz liczbie ofiar tragedii wołyńskiej. Naukowcy zaprezentowali nieznane wcześniej dokumenty archiwalne oraz wyniki własnych badań, podważając zawyżone według nich liczby podawane przez polską stronę. Dyskutowali również o wiarygodności źródeł, na których opierają się badacze, oraz przedstawiali interaktywne mapy dynamiki i liczby ofiar konfliktu.

Ważne miejsce w dyskusji zajęło zagadnienie dotyczące sposobu obliczania liczby ofiar tragedii wołyńskiej, ponieważ relacje świadków i dokumenty często zawierają różne dane. Oprócz tego istnieje problem «uniwersalnych świadków», czyli osób relacjonujących wydarzenia w kilku miejscowościach albo w całym regionie, dlatego ich relacje nie wydają się wiarygodne.

Sesja naukowa dotycząca ukraińsko-polskiego konfliktu z okresu II wojny światowej to już trzecie przedsięwzięcie zorganizowane przez Wołyńską Organizację Towarzystwa «Proswita» w ramach projektu «Tylko prawda jest dla nas ważna…»

Spotkanie odbyło się przy wsparciu Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Jego uczestników pobłogosławił metropolita łucki i wołyński Mychaił.

Naukowcy zwrócili się do władz państwowych z propozycją zorganizowania kompleksowych studiów nad ukraińsko-polskim konfliktem z okresu II wojny światowej.

Ludmyła STRILCZUK

Foto udostępnione przez autorkę

CZYTAJ TAKŻE:

DYSKUSJE O KONFLIKTACH ETNICZNYCH