Wiadomości
  • Register

Recytatorzy z całego obwodu wołyńskiego zaprezentowali polską poezję. 25 kwietnia 2017 r. po raz szesnasty w Gimnazjum № 4 w Łucku został zorganizowany Obwodowy Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego promujący twórczość polskich poetów na Ukrainie.

Słowo wstępne wygłosił wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór i rektor Wołyńskiego Instytutu Pedagogicznych Studiów Podyplomowych Petro Oleszko.

Następnie młodzi recytatorzy zaprezentowali polską poezję. Komisja konkursowa w składzie Julia Wasejko – docent Katedry Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, Jadwiga Demczuk – nauczycielka języka polskiego skierowana za granicę przez ORPEG, Switłana Zinczuk – nauczycielka języka polskiego Gimnazjum nr 4, Natalia Ciołyk – docent Katedry Języków Obcych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, Anna Stańko-Prysiażniuk – nauczycielka języka polskiego podczas obrad wyłoniła laureatów konkursu w trzech kategoriach. Młodszych (9–13 lat), starszych (14–16) uczniów oraz studentów oceniano według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretację, poprawność językową i wrażenia artystyczne. Wszyscy uczestnicy, a było ich sześćdziesięciu, deklamowali wiersze w języku polskim.

Trzynaście osób weźmie udział w finale w Krzemieńcu 11 maja 2017 r. Są to: Diana Czajka, Julia Woloszyna, Daria Naszczocka, Iryna Klymiuk, Anastazja Janczewska, Ulana Herasymczuk, Switłana Mucha, Switłana Borysiuk, Daryna Kucharuk, Eleonora Szweć. Oraz studentki Chrystyna Woloszyna, Anastasia Kluszyna, Olga Stepaniuk. Uczennice otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Dodatkowo dla laureatów miejskiego i obwodowego konkursu zostanie zorganizowana wycieczka do Polski.

Konkurs miał na celu popularyzację poezji i literatury polskiej, ujawnianie, rozwój i doskonalenie młodych talentów recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. Został o zorganizowany dzięki Switłanie Zinczuk, prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej oraz Lilii Bondaruk, metodyka Wołyńskiego Instytutu Pedagogicznych Studiów Podyplomowych. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Natalia NECZYPORUK
Foto: www.facebook.com/Svitlana Zinczuk

CZYTAJ TAKŻE:

SŁOWO PONAD GRANICAMI