Wiadomości
  • Register

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży «Wigraszek 2017», który odbędzie się w dniach 19–22 czerwca 2017 r.

Oprócz możliwości prezentacji, a tym samym konfrontacji z najlepszymi zespołami teatralnymi w Polsce i za granicą, organizatorzy proponują spotkania warsztatowe i metodyczne oraz imprezy integracyjne, animujące wszystkich uczestników festiwalu, pozwalające na przeżycie niezapomnianych chwil w pięknych plenerach Suwalszczyzny.

Festiwalowi towarzyszą również spektakle teatrów zawodowych.
W Festiwalu mogą uczestniczyć zespoły teatralne:
1. Skupiające dzieci i młodzież w dwóch kategoriach:
a) dziecięcej – wiek od 5 do 12 lat,
b) młodzieżowej – wiek od 13 do 19 lat.

2. działające w krajach całego świata.

3. prezentujące spektakle w różnorodnych formach:
a) teatru żywego planu,
b) teatru animacji,
c) teatru piosenki,
d) teatru ruchu,
e) teatru ulicznego,
f) kabaretu.

Podstawą zgłoszenia zespołu jest nadesłanie do 28 kwietnia 2017 r. na adres Suwalskiego Ośrodka Kultury, 16 400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 71, z adnotacją «Wigraszek 2017», następujących dokumentów:
a) zarejestrowanego spektaklu (ogólny plan bez zbliżeń i montażu) na nośnikach cyfrowych,
b) dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Festiwalu),
c) materiałów informacyjno-reklamowych zespołu w języku polskim lub angielskim (pocztą elektroniczną).

Organizatorzy powołają Radę Artystyczną, która dokona kwalifikacji zgłoszonych spektakli.
O decyzji Rady Artystycznej organizatorzy powiadomią zespoły do 10 maja 2017 r.
Zespoły zakwalifikowane do udziału obowiązane są przesłać do 17 maja 2017 r. oficjalne potwierdzenie uczestnictwa oraz materiały informacyjno-reklamowe zespołu.

Koszty związane z pobytem zespołu:
1. Uczestnicy Festiwalu opłacają akredytację w wysokości 315 zł od osoby za cztery dni Festiwalu do dnia 26 maja 2017 r. na konto: BGŻ o/Suwałki 12 2030 0045 1110 0000 0250 1810 z adnotacją «Wigraszek 2017».
2. Zespoły niekorzystające z noclegów i wyżywienia wpłacają wpisowe w wysokości 50 zł od osoby do 26 maja 2017 r. na wyżej podane konto.
3. Instytucja zgłaszająca zespół pokrywa koszty przejazdu w obie strony.
4. Rezerwację noclegu i wyżywienia można najpóźniej odwołać do dnia 12 czerwca 2017 r.

Szczegóły na stronie http://soksuwalki.eu/wigraszek-zaprasza-juz-mozna-sie-zglaszac/

Źródło: www.soksuwalki.eu