Wiadomości
  • Register

10 kwietnia członkowie Polonijnego Stowarzyszenia w Tarnopolu porządkowali polskie mogiły na cmentarzu Mikulinieckim.

Ta tradycja istnieje od czasu założenia stowarzyszenia, więc każdej wiosny przed Wielkanocą oraz każdej jesieni przed Zaduszkami członkowie Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu porządkują stare zapomniane polskie mogiły. Traktują to jako swoją powinność i to daje nadzieję, że za kilka lat przejmie te obowiązki, świadome swego pochodzenia młodsze pokolenie.

W ciągu kilku lat udało się uporządkować około 30 mogił. Miejsca spoczynku były zarośnięte krzewami tak, że nie było widać rzeźb i kamiennych płyt. Teraz są one utrzymywane w należnym stanie.

Maryna WOJNOWA,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu