Wiadomości
  • Register

Podczas briefingu szef Komendy Głównej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim Jurij Feloniuk i szef Komendy Głównej Policji Narodowej w Obwodzie Wołyńskim Petro Szpyga powiedzieli, że według nich w sprawie ostrzału Konsulatu RP w Łucku jest rosyjski ślad.

«Antypolskie prowokacje, które od czasu do czasu odbywają się na terenie Ukrainy, leżą w interesie tylko jednej strony – Federacji Rosyjskiej. Takie działania mają na celu destabilizację relacji pomiędzy narodem polskim i ukraińskim» – powiedział w trakcie briefingu Jurij Feloniuk.

Dziennikarka jednego z lokalnych mediów zapytała, czy wg SBU i Policji istnieje związek między ostrzałem konsulatu w Łucku a tym, że Ukraina może wkrótce uzyskać ruch bezwizowy z UE lub z tym, że w Polsce ukazał się film «Wołyń», który ostatnio otrzymał główną nagrodę na jednym z polskich festiwali. Jurij Feloniuk odpowiedział: «Nie możemy upolityczniać dzisiejszych wydarzeń. Widzimy rosyjski ślad wpisujący się systematycznie w odbywające się ostatnio antypolskie prowokacje».

Petro Szpyga nie widzi związku między ostrzałem konsulatu a rozbiciem okien w kilku rosyjskich bankach w Łucku, do których doszło w nocy z 28 na 29 marca. Powiedział, że akcje skierowane przeciwko rosyjskim bankom «mają miejsce na terenie całej Ukrainy, nie tylko w Łucku».

MW