Wiadomości
  • Register

W siedzibie Komendy Głównej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim 29 marca odbył się briefing kierownika placówki Jurija Feloniuka i kierownika Komendy Głównej Policji Narodowej w Obwodzie Wołyńskim Petra Szpygi w sprawie eksplozji w Konsulacie Generalnym RP w Łucku.

Przypominamy, że w nocy z 28 na 29 marca nieznani sprawcy ostrzelali siedzibę Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Wskutek ostrzału nikt nie ucierpiał. Uszkodzony został jedynie dach od strony ulicy Głuszec i pomieszczenie służbowe na ostatnim piętrze. W momencie zajścia nikogo tam nie było.

Jurij Feloniuk podczas briefingu zaznaczył: «W nocy na 29 marca na ostatnim piętrze pomieszczenia administracyjnego Konsulatu Generalnego RP w Łucku doszło do eksplozji. Według wstępnych informacji została ona spowodowana przez strzał z granatnika RPG-26. Eksplozja nie spowodowała ofiar. Na miejscu pracuje ekipa śledcza, składająca się z pracowników Komendy Głównej Policji Narodowej w Obwodzie Wołyńskim oraz Komendy Głównej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim, postępowanie nadzoruje prokuratura. Zostało wszczęte postępowanie karne według art. 258 Kodeksu Karnego Ukrainy (akt terrorystyczny). Z Kijowa w celu obiektywnego śledztwa i pomocy w postępowaniu karnym wyruszyła grupa specjalistów z centrali SBU. Dzięki pierwszym działaniom mamy pewne «ślady», których jeszcze nie możemy ujawnić, ponieważ są objęte tajemnicą śledztwa. W najbliższym czasie poinformujemy o wynikach».

Petro Szpyga dodał, że wiadomość o eksplozji na terenie konsulatu wpłynęła pod numer alarmowy 102 o godz. 00.30. Na miejsce wydarzenia natychmiast przyjechała grupa śledcza. «Informacja została wpisana do rejestru dochodzeń przedsądowych, materiały zostały przekazane SBU». Z jego wypowiedzi wynika, że na miejscu wydarzenia zostały znalezione fragmenty granatnika. Sprawę osobiście nadzoruje szef Policji Narodowej oraz minister spraw wewnętrznych Ukrainy.

Petro Szpyga zaznaczył, że teren konsulatu jest monitorowany, ale monitoring obejmuje jedynie teren konsulatu do pierwszego piętra głównego budynku. «Wyższe kondygnacje nie są monitorowane. Są nagrania z obiektów sąsiadujących z konsulatem, obecnie je opracowujemy». Teren, z którego prowadzono ostrzał, «nie jest objęty» monitoringiem. Miejsce, z którego wystrzelono pocisk, już zostało ustalone, na nim znaleziono pozostałości zasobnika granatnika. «Strzelali z drogi» – powiedział Petro Szpyga.

Na briefingu dziennikarze zwrócili uwagę na to, że właściciel budynku, w którym konsulat wynajmuje swoje pomieszczenia, prawdopodobnie ma długi finansowe, więc zapytano, czy śledztwo uwzględnia wersję «porachunków biznesowych». Jurij Feloniuk odpowiedział, że pod uwagę brane są różne wersje: «Po zakończeniu dochodzenia media zostaną poinformowane o wynikach śledztwa».

Pytano także o liczbę przestępców. Petro Szpyga odpowiedział, że «jeszcze za wcześnie na wnioski. Sprawcy musieli w jakiś sposób się przemieszczać, więc podejrzewamy, że mogli mieć wspólników».

Organy ścigania nie łączą wybuchu w konsulacie z prowokacjami wobec rosyjskiego «Sbierbanku» w Łucku i na terenie Ukrainy (w nocy w Łucku uszkodzono pomieszczenia kilku banków).

Szpyga powiedział, że Konsulat Generalny RP w Łucku korzysta z usług ochroniarskich Policji Ochrony w Obwodzie Wołyńskim. Podkreślił: «Konsulat, podpisując umowę o ochronie pomieszczenia, zrezygnował z ochrony w godzinach nocnych. W ciągu nocy zapewniali ochronę samodzielnie». Obecnie pomieszczenie konsulatu w trybie nadzwyczajnym jest strzeżone przez policję ukraińską – w godzinach nocnych i dziennych.

W związku z ostrzałem Konsulatu Generalnego RP w Łucku 29 marca wszystkie polskie konsulaty na terenie Ukrainy wstrzymały swoją działalność.

Natalia DENYSIUK

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg