Wiadomości
  • Register

W Zdołbunowskim Gimnazjum odbyła się prezentacja książki Tetiany Samsoniuk «Jeńcy września 1939». Spotkanie zostało zorganizowane przez Kulturalno-Oświatowe Centrum imienia Tadeusza Czackiego na czele z Aleksandrem Radicą oraz Harcerski Hufiec «Wołyń».

W trakcie prezentacji Tetiana Samsoniuk opowiedziała o pracy nad książką, przywołała losy niektórych jeńców wojennych i zwróciła uwagę na dokumenty, którymi uzupełniono szkice biograficzne. Na przykładzie jeńca Jana Palki zapoznała obecnych z tym, jak wyglądała sprawa kryminalna założona przez NKWD. Ciekawym jest fakt, że zachowały się w niej skonfiskowane przez funkcjonariuszy NKWD zdjęcia lotnicze obiektów położonych w różnych zakątkach Polski. Wśród dokumentów można znaleźć również zdjęcie polskiego oficera, którego nazwiska niestety nie znamy. Enkawudziści podejrzewając więźnia o to, że ukrył przed nimi swój stopień wojskowy, skierowali skonfiskowane zdjęcia na ekspertyzę do Kijowskiego Instytutu Ekspertyzy Naukowo-Sądowej w celu porównania, czy Jan Palka i nieznany oficer to ta sama osoba. O jej wynikach można przeczytać w książce. Szczególną uwagę autorka poświęciła również Karolowi Bielakowowi, Mieczysławowi Kwiatkowskiemu oraz Cyprianowi Liberze.

W prezentacji wzięli udział dyrektor Zdołbunowskiego Gimnazjum, przedstawiciele władz lokalnych, Oddziału Archiwalnego Zdołbunowskiej Państwowej Administracji Rejonowej, Zdołbunowskiego Muzeum Krajoznawczego, harcerze, i krajoznawcy. Obecny na prezentacji konsul RP w Łucku Marek Zapór podkreślił, że dzięki tej książce przedstawiającej losy ludzi czytelnik może poznać dzieje II wojny światowej. Pomogą mu w tym zdjęcia i dokumenty, którymi uzupełniono szkice.

Książka «Jeńcy września 1939» przedstawia losy 19 żołnierzy i rezerwistów Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 r. trafili do niewoli sowieckiej, przebywali w placówkach obozowych na terenie obwodu rówieńskiego, a następnie zostali represjonowani przez NKWD. Szkice biograficzne, które wcześniej ukazały się na łamach «Monitora Wołyńskiego», napisane są po polsku i po ukraińsku. Uzupełniono je materiałami archiwalnymi, dokumentami i zdjęciami. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Natalia DENYSIUK
Foto: Olga KŁYMKOWYCZ-PYŁYPCZUK

Książkę «Jeńcy września 1939» można pobrać bezpłatnie w formacie pdf.

CZYTAJ TAKŻE:

JEST PAMIĘĆ O LUDZIACH

KSIĄŻKĘ «JEŃCY WRZEŚNIA 1939» ZAPREZENTOWANO W ŁUCKU